Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp những em học viên tìm hiểu thêm, để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 2 tới đây.

Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tìm hiểu thêm, ra đề thi học kì 2 cho học viên của tôi. Bên cạnh đó, còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64 B. 46 C. 60 D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48 B. 19 C. 92 D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Câu 3

A. 6 giờ B. 5 giờ C. 4 giờ D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:

A. Ngày 15 B. Ngày 16 C. Ngày 17 D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Câu 5

A. 6cm B. 5cm C. 4cm D. 3cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1 17 – 5 45 + 12 98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 8

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và reply câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có toàn bộ bao nhiêu quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C D A A

II. Phần tự luận

Câu 6: học viên tự đặt phép tính rồi tính

26 + 1 = 27 17 – 5 = 12
45 + 12 = 57 98 – 57 = 41

Câu 7:

Sắp xếp: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 8

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

reply: Hai bạn có toàn bộ 49 quả táo.

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *