Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo. Giúp những em học viên lớp 5 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn rất nhiều.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm, để ra đề thi học kỳ 2 cho học viên của tớ. Bên cạnh môn Tin học, những em rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử – Địa lý, Khoa học lớp 5. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021
  • Đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021
  • Đáp án và thang điểm môn Tin học lớp 5 học kì 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL

1. Lập trình logo nâng cao: tìm hiểu và thực hành thủ tục

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

1.0

10%

2. Lập trình logo nâng cao: Biến và chương trình con.

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

0.5

 

 

 

 

 

0.5

5%

3. Làm quen với bảng tính: cơ bản về bảng tính, trang trí và chèn đối tượng bảng tính

Số câu

1

 

1

 

 

TH

1

 

3

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

3.0

0.5

 

4.5

45%

4. Làm quen với bảng tính: Sử dụng bảng tính, lập công thức đơn giản, sắp xếp và lọc dữ liệu bảng tính.

Số câu

 

 

1

 

1

TH

 

 

2

 

Số điểm

 

 

0.5

 

0.5

3.0

 

 

4.0

40%

Tổng Số câu 2   4 0 1 TH 1   8+TH  

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15′) 8 4 40%
Thực hành (20′) 1 TH 6 60%

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
Họ và tên:………………………….
Lớp: 5…..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Tin học – Lớp 5

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.
B. Căn thẳng lề phải.
C. Căn thẳng cả hai lề.
D. Căn giữa.

Câu 2: Trong 2 chương trình sau chương trình nào là chương trình con:

A. To gocvuong

   fd 100 rt 90

     End

B. To hinhvuong

   Repeat 4[gocvuong]

End

Câu 3: Câu lệnh nào là câu lệnh dùng biến để vẽ hình lục giác

A) to lucgiac :n

repeat 6 [fd 100 rt 360]

end

B) to lucgiac :n

repeat 6 [fd 100 rt 6]

end

C) to lucgiac :n

repeat 6 [fd 100 rt 36]

end

D) to lucgiac :n

repeat 6 [fd 100 rt 360/6]

end

Câu 4: Tên của một thủ tục viết đúng:

A. tam giac
B. tamgiac
C. 1 23
D. tamgiac 1

Câu 5. Nút lệnh Nút lệnhđược dùng để làm gì?

A. Thêm hàng vào bảng.
B. Thêm cột vào bảng.
C. Xóa một hàng trong bảng.
D. Xóa một cột trong bảng.

Câu 6. Trong những nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để tạo bảng?

Câu 6

 

Câu 7: Công cụ nào là công cụ lọc dữ liệu trong bảng tính:

Câu 7

Câu 8: Biểu thức nào tiếp trong tương lai để tính tổng cho cột A1 và B1

A. =Average(A1;B1)
B. =Min(A1;B1)
C. =A1+B1 D. =Max(A1;B1)

II. THỰC HÀNH (20 phút 6 điểm)

Câu 9: Em hãy tạo dữ liệu bảng tính theo mẫu sau : tính cột tổng số và trung bình

Sau đó canh lề, trang trí theo bảng.

Câu 9

– Lưu văn bản với tên học viên-lớp(ví dụ Hoa5A1)

Đáp án và thang điểm môn Tin học lớp 5 học kì 2

I. Lý thuyết: ( 4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
Đáp án D A D B A D B C

II. Thực hành (6 điểm)

Câu 9: Em hãy tạo dữ liệu bảng tính theo mẫu sau : tính cột tổng số và trung bình

Sau đó canh lề, trang trí theo bảng.

Câu 9

– Lưu văn bản với tên học viên-lớp(ví dụ Hoa5A1)

– Tạo được bảng và nhập dữ liệu cho bảng (2 điểm)

– Lập được công thức tính tổng (1 điểm)

– Lập được công thức tính trung bình cộng (1 điểm)

– Canh lề, tạo màu nền (1 điểm)

– Tạo khung cho bảng(1 điểm)

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *