Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 2 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 10 ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 tiếp đây.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô giáo xem thêm khi ra đề thi học kì 2 cho những em học viên của tôi. Bên cạnh môn Tin học, thầy cô và những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, môn Toán.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10
  • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Tin học
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10

SỞ GDvàamp;ĐT………..

TRƯỜNG THPT …………..

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIN 10

Thời gian làm bài: 45phút (40 âu trắc nghiệm)

 

TT

Chủ đề Nhận biết Thông Hiểu Vận dụng Điểm

Chương III:

SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Khái niệm về soạn thảo văn bản.

3

2

0

1.25đ

 

2. Làm quen với Microsoft Word.

5

3

1

2.25đ

 

3. Một số tác dụng khác, công cụ trợ giúp soạn thảo.

6

3

0

2.25đ

 

4. Tạo và làm việc với bảng.

5

0

0

1.25đ

Tổng: 28 câu

19

8

1

Chương IV:

MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

1. Mạng máy tính.

2

3

1

1.5đ

 

2. Mạng thông tin toàn cầu Internet.

4

1

0

1.25đ

 

3. Một số dịch vụ của Internet.

0

0

1

0.25đ

Tổng: 12 câu

6

4

2

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Tin học

Câu 1: Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn mới, nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + Shif

B. Ctrl + Enter

C. Shift + Enter

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 2: Để hoàn toàn có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì hoàn toàn có thể chọn font nào?

A. Arial, hoặc Times New Roman.

B. VNI-Times, VNI-Helve.

C. Cả a và b đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Câu 3: Cách bố trí dấu chấm câu nào tiếp về sau là đúng khi gõ văn bản:

A. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !)

B. (Mặt trời nhô lên phía đông.Một ngày bắt đầu!)

C. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!)

D. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !)

Câu 4: Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có tác dụng:

A. Định dạng những đối tượng trong văn bản

B. Điều chỉnh văn bản

C. Chèn những đối tượng vào văn bản

D. Thiết lập những giá trị mặc định cho Word.

Câu 5: Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta tiến hành

A. Nhấp chuột lên hình tượng trên thanh công cụ.

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P

C. Lệnh File Print

D. Lệnh File Print Preview

Câu 6: Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Edit có tác dụng:

A. update văn bản

B. Biên tập văn bản

C. Chèn những đối tượng khác vào văn bản

D. Thiết lập những giá trị mặc định cho Word.

Câu 7: Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta tiến hành:

A. Tools / Bullets and Numbering

B. Format / Bullets and Numbering

C. File / Bullets and Numberin

D. Edit / Bullets and Numbering

Câu 8: Khi soạn thảo văn bản Word, thao tác nào được cho phép để mở nhanh hộp thoại Find and Replace (tìm kiếm và thay thế):

A. Ctrl + X

B. Ctrl + A

C. Ctrl + C

D. Ctrl + F

Câu 9: Hãy chọn câu sai trong những câu dưới đây:

A. Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh FileàSave, người tiêu dùng đều phải cung ứng tên tệp văn bản bất kể là đã đặt tên văn bản và lưu trước đó;

B. Để kết thúc phiên làm việc với MS – Word chọn File à Exit.

C. Để kết thúc phiên làm việc với văn bản hiện hành chọn File à Close.

D. những tệp soạn thảo trong MS – Word có phần mở rộng ngầm định là .doc;

Câu 10: Để lưu tập tin với một tên khác, vào lệnh:

A. File / New…

B. File / Open

C. File / Save As…

D. File / Save

Câu 11: Chọn câu sai ?

A. Mạng không dây kết nối những máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh.

B. Mạng có dây hoàn toàn có thể đặt cáp đến bất kỳ địa điểm và không gian nào.

C. Mạng không dây không chỉ là kết nối những máy tính mà còn được cho phép kết nối những Dế yêu di động

D. Mạng có dây kết nối những máy tính bằng cáp

Câu 12: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây:

A. Ctrl + V

B. Ctrl + A

C. Ctrl + U

D. Ctrl + B

Câu 13: Trong Word để xóa một dòng ra khỏi bảng, ta chọn dòng đó, rồi vào:

A. Table / Delete / Rows

B. Edit / Insert / Columns

C. Insert / Columns

D. toàn bộ đều sai

Câu 14: Để hoàn toàn có thể soạn thảo văn bản Tiếng Việt, trên máy tính thông thường cần phải có:

A. Chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt và bộ phông chữ Việt;

B. Phần mềm trò chơi.

C. Phần mềm soạn thảo văn bản

D. Cả A và C đúng

Câu 15: Trong cơ chế tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để tách 1 ô thành nhiều ô, ta tiến hành

A. Tools / Split Cells

B. Table / Split Cells

C. Table / Merge Cells

D. Tools / Merge Cells

Câu 16: Hãy chọn phương án đúng. Để tự động đánh số trang ta tiến hành :

A. Insert Page Numbers

B. File Page Setup

C. Insert Symbol

D. Cả ba ý đều sai

Câu 17: Để định dạng trang văn bản, ta cần tiến hành lệnh:

A. Format →Page…

B. Edit → Page…

C. File → Print Setup…;

D. File → Page Setup…;

Câu 18: Trong soạn thảo văn bản Word, để tiến hành tạo bảng (Table), ta tiến hành:

A. Insert / Table …

B. Format / Insert / Table …

C. Window / Insert / Table …

D. Table / Insert / Table …

Câu 19: Tên miền được phân cách bởi:

A. Dấu chấm phẩy

B. Dấu chấm

C. Ký tự WWW

D. toàn bộ đều đúng

Câu 20: Khi soạn thảo văn bản Word, để xem văn bản trước khi in, ta tiến hành:

A. File / Open

B. File / Exit

C. File / New

D. File / Print Preview

Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi giải thích lí do những máy tính trên Internet phải có địa chỉ ?

A. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng

B. Để biết được tổng số máy tính của Internet

C. Để tìm lỗi máy tính

D. Để tăng tốc độ tìm kiếm

Câu 22: Chủ sở hữu mạng Internet là:

A. Pháp.

B. không tồn tại ai là chủ sở hữu

C. những tập đoàn lớn viễn thông

D. Mĩ

Câu 23: Về mặt địa lý, ta phân mạng thành 2 loại: (chọn câu đúng)

A. WAN , Mạng diện rộng

B. LAN , WAN

C. Khách _ chủ , ngang hàng

D. Cục bộ , LAN

Câu 24: Trong soạn thảo văn bản Word, để thoát khỏi chương trình ta phải:

A. Nháy File / Save

B. Nháy File / Open

C. Nháy File / Exit

D. Nháy File / Print

Câu 25: Để xoá phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard, ta tiến hành:

A. Click vào Copy( )trên thanh công cụ;

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X;

C. Chọn lệnh Edit → Copy.

D. Chọn Edit →Paste;

Câu 26: Trong soạn thảo văn bản Word để lưu hồ sơ đã có trên đĩa, tiến hành:

A. Nháy File – Print.

B. Nháy File Summary Info.

C. Nháy File – Save.

D. Nháy File Open.

Câu 27: Giao thức truyền thông là gì?

A. Là giao thức TCP/IP

B. Là bộ quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin và san sẻ tài thiết bị trong mạng giữa những thiết bị nhận và truyền tín hiệu

C. Là ngôn ngữ chung giữa những máy tính trong mạng

D. Là bộ quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa những thiết bị nhận và truyền dữ liệu.

Câu 28: Trong soạn thảo văn bản Word, để in một tài liệu đang soạn thảo ra giấy (máy vi tính được nối với máy in và trong tình trạng sẳn sàng) ta phải:

A. Nháy Tool / Print

B. Nháy Edit / Print

C. Nháy Format / Print

D. Nháy File / Print (Ctrl + P)

Câu 29: Thiết bị nào tiếp về sau không phải là thiết bị mạng

A. Webcam

B. Router

C. Repeater

D. Hub

Câu 30: Để tham gia vào mạng, máy tính cần phải có:

A. Cáp mạng

B. Giắc cắm

C. Vỉ mạng

D. Cả 3 công cụ

Câu 31: Khi soạn thảo văn bản Word, muốn in đậm đoạn văn bản ta chọn đoạn văn bản, tiến hành:

A. Ctrl + B

B. Ctrl + U

C. Ctrl + I

D. Ctrl + L

Câu 32: Internet được thiết lập năm:

A. 1973

B. 1993

C. 1983

D. toàn bộ đều sai

Câu 33: Giả sử ta có một tập tin gồm 10 trang, để in văn bản từ trang 4, ta tiến hành:

A. Edit / Print … xuất hiện hộp thoại Print tại mục Pages ta gõ vào 4 Ok

B. File / Print … xuất hiện hộp thoại Print tại mục Pages ta gõ vào 4 Ok

C. View / Print … hộp thoại Print tại mục Pages ta gõ vào 4 Ok

D. Insert / Print … hộp thoại Print tại mục Pages ta gõ vào 4 Ok

Câu 34: Trong Word để canh giữa một dòng văn bản, dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl + E

B. Ctrl + G

C. Ctrl + L

D. Ctrl + R

Câu 35: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để kết nối những máy tính người ta

A. sử dụng đường truyền vô tuyến

B. sử dụng cáp quang

C. sử dụng cáp chuyên dụng và đường Dế yêu

D. A, B, C.

Câu 36: Khi làm việc với bảng trong Word, để gộp nhiều ô thành 1 ô ta tiến hành:

A. Table / Insert

B. Table / Split cells

C. Table / Merge cells

D. Table / Delete cells

Câu 37: Hãy chọn phương án đúng. Giả sử khi ta soạn thảo một văn bản và muốn tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ thì ta tiến hành:

A. Edit Fin

B. Edit Goto

C. EditUndo Typing

D. Edit Replace

Câu 38: Mạng máy tính là gì?

A. Tập hợp những máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó sao cho chúng hoàn toàn có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

B. Tập hợp những máy tính được kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và chúng hoàn toàn có thể trao đổi dữ liệu, dùng chung thiết bị và san sẻ tài nguyên

C. Tập hợp những máy tính được kết nối với nhau bằng những thiết bị mạng sao cho hai máy bất kỳ hoàn toàn có thể giao tiếp được với nhau

D. Tập hợp những máy tính được kết nối với nhau sao cho chúng hoàn toàn có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị

Câu 39: Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 40: Để tạo thêm dòng vào bảng đã có, ta tiến hành:

A. Edit / Insert / Rows.

B. Table / Insert / Rows.

C. Insert / Rows.

D. Insert / Columns.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 10

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA B A C C D B B D A C B D A D B A D D B D
CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ĐA A B B C B C D D A D A C B A D C A B A B

…………………..

Mời những bạn cùng xem thêm thêm đề khác tại file dưới đây! 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *