Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 – 2021 là tài liệu cực kì hữu ích, gồm 2 đề kiểm tra cuối kì 2 môn Sử có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

trải qua 2 đề kiểm tra cuối kì 2 môn Sử giúp những bạn học viên ôn tập, hệ thống lại kỹ năng và kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề thi và tự tin bước vào kỳ thi học kì 2 lớp 10 đạt kết quả cao nhất. Đồng thời giúp giáo viên tìm hiểu thêm ra đề thi cho học viên. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm đề thi học kì 2 môn Toán, môn Ngữ văn. Chúc những bạn học tốt.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10
  • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử
  • Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sử

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Thấp Cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

 

 

 

Số câu

Điểm, %

 

Đinh Bộ Lĩnh và tên nước Đại Cồ Việt

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Quan hệ việt nam với phong kiến phương Bắc thời Lý-Trần-Hồ

1

0.25 2,5%

 

Nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến nhà Hồ

 

 

 

3

0.75 7.5%

Chương III: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

 

 

Số câu

Điểm, %

trận chiến tranh Trịnh – Nguyễn

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Đô thị tiêu biểu của Đàng Trong

 

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Nguyễn Huệ và tài năng quân sự trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

1

0.25 2,5%

 

 

 

3

0.75 7.5%

Những thành tựu cơ bản văn hóa giáo dục cua việt nam dưới triều Nguyễn

 

 

 

– Ý 1

0.25 2,5%

– Ý 2

0.25 2,5% – Ý 3

0.25 2,5% – Ý 4

0.25 2,5% – Ý 5

0.25 2,5%

– Ý 6

0.25 2,5%

– Ý 7

0.25 2,5%

– Ý 8

0.25 2,5%

– Ý 9

0.25 2,5%

– Ý 10

0.25 2,5%

 

 

 

 

– Ý 1 0.5 5%

– Ý 2 1 10%

12

4 40%

Phần Ba

Chương I: những cuộc cách mạng tư sản

 

 

 

 

 

 

Số câu

Điểm, %

Hình thức của cách mạng tư sản Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Trận đánh quyết định thắng lợi của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1

0.25 2,5%

 

Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất

 

 

 

3

0.75 7.5%

Chương II và III: những nước Âu – Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và trào lưu công nhân

Số câu

Điểm, %

Thời gian chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Điều kiện cần và đủ để Anh tiến hành cách mạng công nghiệp

 

 

 

 

1

0.25 2,5%

 

Những hình thức độc quyền của những nước đế quốc.

 

 

 

3

0.75 7.5%

Hệ quả của Cách mạng công nghiệp

 

 

 

– Ý 1

0.25 2,5%

– Ý 2

0.5 5% – Ý 3

0.25 2.5%

– Ý 4

0.25 2,5%

– Ý 5

0.5 5%

 

– Ý 6

0,75 7.5%

 

 

6

3 30%

Tổng số câu hỏi

4

 

4

15

4

1

 

2

30

Tổng số điểm

1 10%

 

1 10%

4.75 47.5%

1 10%

0.75 7.5%

 

1.5 15%

10 100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (học viên kẻ bảng đáp án khi làm bài)

Hãy chọn câu đúng nhất

Câu 1: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì?

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt.

C. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt.

Câu 2: Thời Lý – Trần – Hồ, quan hệ việt nam với phương Bắc thế nào?

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.

C. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ tư thế của một dân tộc độc lập.

D. Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407, nhanh gọn bị thất bại. Nguyên nhân nào chủ yếu?

A. Thế giặc quá mạnh.

B. Nhà Hồ không tồn tại tướng tài.

C. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân.

D. Nhà Hồ có nội phản trong triều.

Câu 4: trận chiến tranh Trịnh – Nguyễn, trận chiến tranh tàn khốc trong lịch sử việt nam nối dài gần nửa thế kỉ. Đó là khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1545 đến năm 1592.

B . Từ năm 1672 đến năm 1692.

C. Từ năm 1592 đến năm 1672.

D. Từ năm 1627 đến năm 1672.

Câu 5: Đô thị tiêu biểu nhất ở Đàng Trong là đô thị nào?

A. Thanh Hà (Huế).

B. Hội An (Quảng Nam) .

C. Gia Định (thành phố sài thành).

D. Nước Mặn (Bình Định)

Câu 6: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch. B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

C. Đó là một con sông lớn.

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

Câu 7: Cuộc cách mạng tư sản Anh ra mắt dưới hình thức nào?

A. Nội chiến.

B. Nội chiến phối kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.

C. Chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. Bạo động của giai cấp tư sản chống cơ chế phong kiến.

Câu 8: Trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng?

A. Trận đánh ở Bô-xtơn.

B. Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga.

C. Trận đánh ở I-oóc- tao.

D. Trận đánh ở Oa-sinh-tơn

Câu 9: Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản động.

B. Cách mạng lật đổ cơ chế phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Câu 10: Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, công nhân.

B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.

C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học – kĩ thuật.

D. Tư bản và những thiết bị máy móc

Câu 11: Vào khoảng thời gian nào chủ nghĩa tư bản tự do chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền?

A. Khoảng 50 năm cuối thế kỉ XIX.

B. Khoảng 40 năm cuối thế kỉ XIX.

C. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX.

D. Khoảng 20 năm cuối thế kỉ XIX.

Câu 12: Sự xuất hiện những tổ chức độc quyền những-ten, xanh-đi-ca và tơ-rớt ở những nước nào??

A. những-ten, xanh-đi-ca ở Đức và Pháp, tơrớt ở Mĩ.

B. Tơ-rớt ở Pháp, những-ten ở Mĩ, xanh-đi-ca ở Đức.

C. những-ten, xanh-đi-ca ở Mỹ và Đức, tơ-rớt ở Pháp.

D. những-tên ở Mĩ, xanh-đi-ca, tơ-rớt ở Đức và Pháp.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm): Nêu những thành tựu cơ bản văn hóa, giáo dục của việt nam dưới triều Nguyễn? Em có nhận xét gì về văn hoá – giáo dục thời Nguyễn?

Câu 3 (3điểm): Nêu hệ quả của Cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Vì sao gọi là hệ quả?

——————————————Hết————————————————-

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sử

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C C C D B B A C B C C A

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

1

Những thành tựu cơ bản văn hóa, giáo dục của việt nam dưới triều Nguyễn

– Tôn giáo

+ Nho giáo chiếm độc tôn, hạn chế phát triển Thiên Chúa giáo (0,25đ)

+ Tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển (0,25đ)

– Giáo dục

+ Nho học được củng cố (0,25đ)

+ Năm 1807 tổ chức thi hương – 1822 thi hội nhưng chất lượng và số lượng không bằng trước. (0,25đ)

– Văn học

+ Chữ nôm ngày càng phát triển phong phú và hoàn thiện (0,25đ)

+ Xuất hiện nhiều nhà thơ và tác phẩm nổi tiếng : truyện Kiều (Nguyễn Du), thơ Hồ Xuân Hương…(0,25đ)

– Sử học: Nhiều nhà sử học xuất bản sách chuyên khảo : Lịch triều hiến chương loại chí, Lịch triều tạp kỉ…(0,25đ)

– Địa lí: Gia Định thành thông chí. (0,25đ)

– Kiến trúc: Nhiều công trình được xây dựng : Kinh đô Huế, cột cờ Hà Thành (0,25đ)

– Nghệ thuật dân gian: Dân gian tiếp tục phát triển. (0,25đ)

Nhận xét

– Văn hóa – giáo dục thủ cựu nhưng đã đạt được nhiều thành tựu mới. (0,5đ)

– Nhà Nguyễn có những góp sức, đóng góp có giá trị về lĩnh vực văn hoá, giáo dục: Đại thi hào Nguyễn Du, di sản văn hoá toàn cầu: Cố đô Huế, sử sách đến giờ vẫn vẫn chưa khai thác hết… để lại một trọng lượng văn hoá vật thể và phi vật thể rất lớn. (1đ)

2

Hệ quả của Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

– Về kinh tế

+ Nâng cao năng suất lao động làm ra trọng lượng sản phẩm lớn cho xã hội. (0,25đ)

+ Thay đổi bộ mặt những nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra mắt. (0,5đ)

– Về xã hội

+ Hình thành 2 giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. (0,25đ)

+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị. (0,25đ)

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản. (0,5đ)

Gọi là hệ quả của cách mạng công nghiệp vì: Có 2 mặt: tích cực và hạn chế (0,75đ)

…………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *