Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 2 đề thi có bảng ma trận, đáp án kèm theo giúp những em học viên lớp 10 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn rất nhiều.

Với bộ tài liệu này còn giúp thầy cô tìm hiểu thêm, ra đề thi học kì 2 lớp 10 cho học viên của tôi. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung, rồi tải về để tìm hiểu thêm đầy đủ bộ đề thi học kỳ 2 môn Hóa lớp 10 này!

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 
  • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hóa 
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 

Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề 1

Nhóm halogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

2

Số điểm 0,5

 

2

Số điểm 0,5

0,5

Số điểm 1

2

Số điểm 0,5

 

 

 

0,5

Số điểm 1

7

3,5điểm=35%

Chủ đề 2

Oxi – Lưu huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

Số điểm 0,25

 

3

Số điểm 0,75

1/3

Số điểm 1,5

 

1

Số điểm 2

 

2/3

Số điểm 1,5

6

6 điểm=60%

Chủ đề 3

Tốc độ phản ứng _ Cân bằng hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

2

Số điểm 0,5

 

 

 

 

 

 

 

2

0,5 điểm=5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 5

Số điểm 1,25

12,5%

Số câu 5,83

Số điểm 3,75

37,5%

Số câu 4,17

Số điểm 5

50%

15

10

100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hóa 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3 điểm )

Câu 1: Nguyên tử của những nguyên tố nhóm halogen ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3nd2

B. ns2np3

C. ns2np3nd3

D. ns2np5

Câu 2: Yếu tố nào tiếp về sau không tác động đến cân bằng hóa học

A. Nồng độ

B. Nhiệt độ

C. Áp suất

D. Chất xúc tác

Câu 3: Phản ứng của F2 và H2 xảy ra trong điều kiện nào?

A. Chất oxi hóa

B. Chất khí

C. Trong bóng tối

D. Đun nóng

Câu 4: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của clo trong phản ứng là:

A. Chất oxi hóa

B. Chất khí

C. Chất oxi hóa và chất khử

D. toàn bộ đều sai

Câu 5: Khí hiđroclorua hoàn toàn có thể điều chế đươc bằng phản ứng giữa tinh thể muối ăn với:

A. Xút

B. Axit H2SO4 đặc

C. H2O

D. Axit H2SO4 loãng

Câu 6: Nước Giaven có chứa:

A. NaCl, NaClO2

B. NaCl, NaClO

C. NaCl, NaClO3

D. NaCl, HClO

Câu 7: Điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp

A. Điện phân nước

B. Điện phân dung dịch NaOH

C. Nhiệt phân KClO3 có MnO2 làm xúc tác

D. Chưng cất phân đoạn không khí hóa lỏng

Câu 8: Có những phân tử và ion sau. Phân tử hoặc ion nào có ít electron nhất?

A. SO2

B. S2-

C. SO32-

D. SO42-

Câu 9: Hệ cân bằng sau được tiến hành trong bình kín 2SO2 (K) + O2 (K) → 2SO3 (K) ∆H < O

Yếu tố nào tiếp về sau không làm nồng độ những chất trong hệ cân bằng biến đổi?

A. Biến đổi nhiệt độ

B. Biến đổi áp suất

C. Sụ có mặt chất xúc tác

D. Biến đổi dung tích của binh phản ứng

 

Câu 10: Nhóm toàn bộ những chất nào tiếp về sau vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

A. H2SO4 đặc, nóng, SO2, Br2

B. SO2, SO3, H2S

C. H2S, S, SO2

D. S, SO2, Cl2

Câu 11: Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của những phản ứng hóa học người ta dùng đại lượng nào dưới đây?

A. Nhiệt độ

B. Tốc độ

C. Áp suất

D. Thể tích khí

Câu 12: Cho cân bằng hóa học N2 (K) + 3 H2 (K) ↔ 2 NH3 (K). Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?

A. Chiều nghịch tạo ra N2 và H2

B. Không chuyển dịch

C. Chiều thuận tạo ra NH3

D. Chiêu tăng số phân tử khí.

II. TỰ LUẬN:( 7 điểm )

Câu 1: Hoàn thành những phương trình phản ứng sau: ( 2 điểm )

a. FeO + H2SO4 đặc nóng →

b. HBr + H2SO4 đặc nóng →

c. Cl2 + Ca(OH)

d. MnO2 +HCl đặc →

Câu 2: trình diễn phương pháp hóa học phân biệt 4 khí riêng biệt: ( 2 điểm )

H2S, SO2, HCl, CO2

Câu 3: Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Al và Fe cho tác dụng vừa đủ với cùng 1 lít dung dịch HCl, thu được 5,6 lít khí ( đktc ) và 6,4 gam chất rắn. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dịch H2SO4 đặc, nguội, thì sau phản ứng thu được 8,3 gam chất rắn.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính tỉ lệ % trọng lượng những chất trong hỗn hợp lúc đầu.

c. Tính nồng độ CM của dung dịch axit HCl đã dùng.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM )

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ/A D D C A B A C B C D B C

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )

Câu 1: Hoàn thành những phương trình phản ứng sau: ( 2 điểm )

a) 2FeO + 4H2SO4đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

b) 2HBr + H2SO4đặc nóng → Br2 + SO2↑ + 2H2O

c) Cl2+ Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

d) MnO2+4HCl đặc →MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 2: trình diễn phương pháp hóa học phân biệt 4 khí riêng biệt: ( 2 điểm )

H2S, SO2, HCl, CO2

Đánh số thứ tự những ống nghiệm

Dùng d2 Cu(NO3)2 Nhận biết H2S

Dùng d2 nước Br2 Nhận biết SO2

Dùng d2 Ca(OH)2 để nhận biết CO2

Chất còn sót lại là HCl

Câu 3:

a) Viết đúng những pt pư xảy ra được 1,5điểm

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

x      3x      1,5x

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y    2y       y

Cu+ HCl → không xảy ra

Cu + H2SO4 (Đặc nguội) → CuSO4 + SO2↑ + H2O

b) Tính % theo trọng lượng:

Lập được hệ pt, giải được hệ được 0,5điểm

27x + 56y = 8,3 x = 0,1

1,5x + y = 0,25 y = 0,1

Tính được phần trăm về trọng lượng của Al, Fe, Cu được 0,5điểm

%mAl = 18,37%

%mFe = 38,1%

%mCu = 43,53%

c) Tính được CM (HCl)= 0,9M được 0,5điểm

……………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *