Bộ đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 8 gồm 3 đề thi, gồm có cả bảng ma trận đề thi. Giúp những em học viên lớp 8 ôn tập, hệ thống kỹ năng, làm quen với những dạng câu hỏi trong đề thi.

Đây cũng đó là tài liệu hữu ích cho thầy cô xem thêm, để ra đề thi học kì 2 cho học viên của tôi. Bên cạnh môn GDCD, thầy cô và những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, môn Toán.

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn GDCD năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8
  • Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8
  • Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD

Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL  

1. Phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và những chất độc hại.

Biết được những hành vi, việc làm rất cần thiết để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và những chất độc hại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,25

2,5%

2. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

Biết được tài sản của công dân là gì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,25

2,5%

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

 

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của quyền khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

0,75

 

 

 

 

 

1

0,75

7,5%

4. Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Biết được ý kiến đúng về tệ nạn xã hội.

 

 

 

 

Biết được tệ nạn xã hội, tác hại, việc cần làm để phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số

1

1,75

 

 

 

 

 

1

3

 

 

2

4,75

47,5%

5.pháp lý nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

Biết được pháp lý là gì, vai trò của pháp lý trong cuộc sống.

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

2

20%

6. Quyền tự do ngôn luận

 

 

 

 

 

 

 

Biết triển khai quyền tự do ngôn luận đúng pháp lý.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

2

20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

2,25

22,5%

 

1

0,75

7,5%

1

2

20%

 

1

3

30%

 

1

2

20%

7

10

100%

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8

PHÒNG GD & ĐT…..

TRƯỜNG THCS ……..

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2020 – 2021

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 50 phút (Không tính thời gian phát đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Những hành vi, việc làm nào dưới đây không vi phạm quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và những chất độc hại?

a. Cưa bom, đạn pháo vẫn chưa nổ để lấy thuốc nổ.

b. Cho người khác mượn vũ khí.

c. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.

d. Báo cháy giả.

Câu 2 (0,25 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:

a. Tiền lương, tiền công lao động.

b. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.

c. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.

d. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.

Câu 3 (0,75 điểm)

Em hãy chọn cụm từ để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

“Mục đích của việc khiếu nại là nhằm………… quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm hại. mục đích của việc tố cáo là nhằm……….. những việc …………….., xâm hại đến lợi ích nhà nước và công dân.”.

Câu 4 (1,75 điểm)

Những ý kiến dưới đây về tệ nạn xã hội theo em là đúng hay sai? (Hãy ghi đúng hoặc sai vào cột tương ứng)

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Ba tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm.

 

 

B. Dùng thử ma túy một lần thì không bị nghiện.

 

 

C. Chỉ có người lớn mới sa vào những tệ nạn xã hội.

 

 

D. Khi mắc tệ nạn xã hội sẽ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

 

 

Đ. Cha mẹ quá nuông chiều, cũng khiến con cái dễ sa vào tệ nạn xã hội.

 

 

E. Cho trẻ em uống rượu, hút thuốc cũng là vi phạm pháp lý.

 

 

G. pháp lý việt nam không bắt buộc người nghiện ma túy phải đi cai nghiện.

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại và nêu 3 việc học viên hoàn toàn có thể làm để phòng, chống tệ nạn xã hội?

Câu 2 (2 điểm) Em hãy cho biết pháp lý là gì? Nêu vai trò của pháp lý đối với đời sống con người?

Câu 3 (2 điểm) Tình huống:

Khi đọc những quy định của pháp lý về quyền tự do ngôn luận, bạn Hải cho rằng, chỉ khi nào chúng ta được tự do phát ngôn mà không cần tuân thủ những quy định của pháp lý thì khi đó chúng ta mới thật sự có quyền tự do ngôn luận.

Câu hỏi:

Em hãy cho biết, em có đồng ý với quan điểm của bạn Hải hay không? Vì sao?

———-Hết———

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Chọn câu c.

Câu 2 (0,25 điểm)

Chọn câu c.

Câu 3 (0,75 điểm)

Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:

– khôi phục vào đoạn trống thứ nhất. (0,25 điểm)

– ngăn chặn vào đoạn trống thứ hai. (0,25 điểm)

– làm trái pháp lý vào đoạn trống thứ ba. (0,25 điểm)

Câu 4 (1,75 điểm)

– Câu đúng: A, D, Đ, E.

– Câu sai: B, C, G.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu Đáp án Điểm
1   3 điểm

 

– Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội gồm có những hành vi sai lệnh chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp lý, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

– Tác hại: tác động xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi, dân tộc. những tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh cực kì nguy hiểm.

– học viên hoàn toàn có thể nêu 1 trong 3 ý sau để phòng, chống tệ nạn xã hội:

+ Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích.

+ Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội.

+ Tuân theo những quy định của pháp lý và tích cực tham gia những hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và địa phương.

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

 

 

 

 

 

1 đ

2

 

2 điểm

 

– pháp lý là: những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước phát hành, được Nhà nước bảo đảm triển khai bằng những biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

– Vai trò của pháp lý đối với đời sống con người:

+ Là công cụ để triển khai quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

+ Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công minh xã hội.

 

1 đ

 

 

0,5 đ

 

0,5 đ

3

 

2 điểm

 

học viên hoàn toàn có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

– Không đồng ý với quan điểm của bạn Hải.

– chính vì, quyền tự do ngôn luận không phải là muốn phát ngôn ra làm sao cũng được mà cần phải tuân thủ một số quy định của pháp lý.

+ Điều đó giúp cho quyền tự do ngôn luận vừa mang lại lợi ích cho mình nhưng đồng thời cũng đem lại lợi ích cho người khác và toàn xã hội.

 

 

0.5đ

 

1 đ

 

0.5 đ

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *