Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Công dân có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 11 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

trải qua việc luyện tập, giải đề này những em sẽ tự tin bước vào kỳ thi học kỳ 2. Bên cạnh đó thầy cô giáo cũng hoàn toàn có thể xem thêm để ra đề thi cho học viên của tớ. Đồng thời, xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Sinh học. Chúc những bạn học tốt.

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11
  • Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD

Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
Chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL  

Nhà nước xã hội chủ nghĩa

trình diễn được khái niệm, thực chất, tác dụng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 

Hiểu được khái niệm, bản chức của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa..

Trách nhiệm của công dân.

 

Đánh giá thực chất, tác dụng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong đời sống trong thực tiễn.

 

Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học để xử lí tình huống trong đời sống trong thực tiễn.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5

1,70

17%

 

4

1,30

13%

 

2

0,7 đ

7%

 

1

0,33đ

3,3%

 

12 câu

4 điểm

4%

Nền dân chủ XHCN

trình diễn những thể hiện của thực chất nền dân chủ XHCN.

 

Hiểu được nội dung dân chủ trong những lĩnh vực đời sống và những hình thức dân chủ cơ bản.

 

Nhận xét cách sử dụng những hình thức dân chủ trong đời sống thức tế.

 

Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học lựa chọn phương án xử lí tình huống cho tương thích

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1,33 đ

13,3%

 

2

0,7

7%

 

2

0,7

7%

 

1

0,33

3,3%

 

9 câu

3 điểm

30%

Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

 

trình diễn những mục tiêu, phương hướng của chính sáchdân số, giải quyết việc làm.

 

Lấy ví dụ minh họa cho từng phương hướng của chính sách dân số và giải quyết việc làm.

 

 

 

Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học để giải quyết tình huống liên quan đến chính sách dân số và giải quyết việc làm.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

một phần hai

 

1,5 đ

15%

 

1/3

 

1 đ

10%

 

 

 

1/5

 

0,5 đ

5%

1

3 đ

30%

Tổng số câu

 

Tổng số điểm

 

Tỉ lệ %

9

 

3 đ

 

30%

một phần hai

 

1,5 đ

 

15%

6

 

2 đ

 

20%

1/3

 

1 đ

 

10%

4

 

1,33 đ

 

13,3%

 

2

 

0,7 đ

 

7%

1/5

 

0,5 đ

 

5%

TN: 21 câu

7 điểm

70%

TL: 1 câu

3điểm

30%

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD

I.TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm): Chọn đáp án đúng bằng phương pháp tô đen vào chữ cái trong phiếu reply trắc nghiệm.

( Mỗi câu reply đúng được 0,33 điểm)

Câu 9.1.a. Nhà nước phát hành khi trong xã hội có

A. phân chia giai cấp

B. cơ chế tư hữu.

C. phân chia tầng lớp.

D. cơ chế công hữu.

Câu 9.2. a.cơ chế xã hội không vẫn chưa xuất hiện nhà nước là cơ chế

A. phong kiến.

B. tư bản

C. XHCN.

D. nguyên thủy.

Câu 9. 3.a. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của

A. nông dân.

B. nhân dân.

C. công dân

D. công nhân.

Câu 9. 4. a.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng

A. pháp lý.

B. chủ trương.

C. pháp chế.

D. chính sách.

Câu 9.5. a. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang thực chất của

A. giai cấp nông dân.

B. tầng lớp trí thức.

B. giai cấp công nhân.

D. nhân dân lao động.

Câu 9.6.b. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ai lãnh đạo?

A. Đảng Cộng sản.

B. Đảng Công sản Việt Nam.

C. Chủ tịch nước.

D. Chủ tịch quốc hội.

Câu 9.7. b.Quốc hội thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

A. Quyền lực.

B. Quản lí.

C. Lãnh đạo.

D. Giám sát.

Câu 9.8.b. Chính phủ thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

A. Quyền lực.

B. Quản lí.

C. Lãnh đạo.

D. Giám sát.

Câu 9.9.b. Muốn quản lí xã hội bằng pháp lý trước tiên Nhà nước cần phải làm gì?

A. phát hành pháp lý.

B. Tăng cường giám sát.

C. Tổ chức tiến hành pháp lý.

D. Tăng cường xử lí vi phạm pháp lý.

Câu 9.10.c. Cảnh sát giao thông tuần tra và xử lí những trường hợp vi phạm luật giao thông. Chứng tỏ cảnh sát giao thông đã tiến hành tác dụng nào tiếp sau này?

A. Giữ gìn trật tự giao thông.

B. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hôi.

C. Đảm bảo an ninh.

D. Xây dựng văn hóa giao thông.

Câu 9.11.c. Ông A Sale nhưng không nộp VAT cho nhà nước theo đúng quy định, cơ quan VAT đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp của ông A. Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã sử dụng phương tiện nào tiếp sau này để quản lí Nhà nước?

A. Pháp chế.

B. Chủ trương.

C. pháp lý.

D. Hiến pháp.

Câu 9.12.d. Ông A đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền những thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Em là bạn trên Facebook của ông A, em phải lựa lựa cách ứng xử này tiếp sau này cho tương thích với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?

A. sẻ chia thông tin.

B. comment để tán thành, cổ vũ.

C. Phê phán, đấu tranh.

D. Chỉ đọc không thể hiện thái độ.

Câu 10.13.a. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của

A. quãng đại quần chúng nhân dân.

B. giai cấp công nhân.

C. nhân dân.

D. tầng lớp trí thức.

Câu 10.14.a. Nền dân chủ XHCN thực thi chủ yếu trải qua

A. Chính phủ.

B. Nhà nước.

C. Quốc hội.

D. pháp lý.

Câu 10.15.a. Nền dân chủ XHCN về tư tưởng lấy hệ tư tưởng của ai làm nền tảng tinh thần của xã hội?

A. Hồ Chí Minh.

B. C. Mác.

C. Mác- Lê nin.

D. Ăng- ghen.

Câu 10.16. a. Nền dân chủ XHCN gắn liền với

A . pháp luât.

B. cơ chế.

C. chính sách.

D. chủ trương.

Câu 10.17.b. Quyền bình đẳng nam nữ thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 10.18.b. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 10.19.c. H có năng khiếu về thơ văn, H đã sáng tác bài thơ và được đăng báo. Điều đó chứng tỏ H đã thực thi dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 10.20.c.Ông B tham gia phát biểu ý kiến về sự việc giữ gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường ở thôn, xóm trong cuộc họp thôn. Điều đó chứng tỏ ông B đã thực thi dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 10.21.d. Anh T không cho chị H đi học Cao học vì cho rằng “ Phụ nữ chỉ nên ở nhà lo cơm nước nội trợ và chăm sóc con cái”. Chị H cần lựa lựa cách xử sự nào dưới đây cho phù với quyền bình đẳng nam nữ?

A. Nghe lời ông xã mình ở nhà chăm con và lo việc nội trợ.

B. Kiên quyết đi học bằng mọi cách để có được bằng thạc sĩ.

C. Trao đổi với ông xã về nguyện vọng của tớ và sắp xếp công việc hợp lí để đi học.

D. Đấu tranh để đòi quyền bình đẳng nam nữ trong gia đình.

II. Tự luận: ( 3 điểm)

trình diễn mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số? Hãy giải thích và bày tỏ thái độ của em đối với quan niệm “ Trọng nam khinh nữ”?

…………..

Mời những bạn cùng xem thêm đề thi khác tại file dưới đây!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *