Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 6 đề thi, có đáp án kèm bảng ma trận đề thi. Nhờ đó giúp những em học viên lớp 4 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả dễ dàng hơn.

Bên cạnh môn Toán, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4. Vậy mời những em cùng tìm hiểu thêm 6 đề thi trong file tải để chuẩn bị thật chu đáo cho những bài thi giữa học kì 2 của tôi:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đáp án đề giữa kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 2
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đáp án thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Câu số và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2 2 1 2 3
Câu số 1,2 4,5 8 1,2 4,5,8
Số điểm 2,0 3,0 1,0 2,0 4,0
Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1
Câu số 3 3
Số điểm 1.0 1,0
Yếu tố hình học Số câu 1 1 1 1
Câu số 6 7 6 7
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0
Tổng số câu 2 1 2 1 1 1 4 4
Tổng số điểm 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 4,0 6,0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG TH-THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2020 – 2021

MÔN TOÁN- LỚP 4
Thời gian : 40 phút

Câu 1:

a) Phân số frac{3}{12} rút gọn bằng phân số nào?

A. frac{1}{2}
B. frac{1}{4}
C. frac{1}{5}

b) Phân số tối giản là:

A. frac{5}{7}
B. frac{6}{4}
C. frac{6}{9}

Câu 2:

a) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1.

A. frac{5}{4}
B. frac{3}{4}
C. frac{2}{4}

b) Phân số frac{3}{4} bằng phân số nào dưới đây:

A. frac{2}{5}
B. frac{1}{2}

C. frac{6}{8}

Câu 3:

a) 6 yến 2 kg = ? kg

A . 62 kg
B. 602 kg
C. 620 kg

b) 85 dm2 =? cm2

A . 850 cm2
B. 8500 cm2
C. 5800 cm2

Câu 4: Tính:

a) frac{4}{5}+frac{1}{3}

b) frac{2}{3}:4

c) frac{13}{7}-frac{7}{7}

d) frac{4}{9}xfrac{2}{5}

Câu 5: Tìm y:

y:frac{3}{4}=frac{5}{6}

Câu 6: Diện tích khu vườn hình bình hành có độ dài đáy 34m, chiều cao 12m là:

A. 46m2
B. 520 m2
C. 408 m2

Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng frac{3}{5} chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện: frac{2}{3}xfrac{4}{9}+frac{2}{3}xfrac{5}{9}

Đáp án đề giữa kì 2 môn Toán lớp 4

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM

1

B. frac{1}{4}

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

2

a) A. frac{5}{4}

b) C. frac{6}{8}

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

3

A. 62 kg

B. 8500 cm2

1 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

4

Tính:

a) frac{4}{5}+frac{1}{3}=frac{12}{15}+frac{5}{15}=frac{12+5}{15}=frac{17}{15}

b) frac{2}{3}:4=frac{2}{3}:frac{4}{1}=frac{2}{3}xfrac{1}{4}=frac{2}{12}=frac{1}{6}

c) frac{13}{7}-frac{7}{7}=frac{13-7}{7}=frac{6}{7}

d) frac{4}{9}xfrac{2}{5}=frac{4x2}{9x5}=frac{8}{45}

2 điểm

Mỗi ý đúng như đáp án đạt 0,5 điểm.

5

Tìm y:.

y:frac{3}{4}=frac{5}{6}

y=frac{5}{6}xfrac{3}{4}

y=frac{15}{24}

1 điểm

Mỗi bước tính đúng được 0,5 điểm

6

C. 408 m2

1 điểm

7

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

60 x frac{3}{5}= 36 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 2160 m2

2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

8

frac{2}{3}xfrac{4}{9}+frac{2}{3}xfrac{5}{9}frac{2}{3}xfrac{4}{9}+frac{2}{3}xfrac{5}{9}=frac{2}{3}xleft(frac{4}{9}+frac{5}{9}right)=frac{2}{3}xfrac{9}{9}=frac{2}{3}x1=frac{2}{3}

1 điểm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GDvàamp;ĐT…………
TRƯỜNG TH……………

Họ và tên:……………………………
Lớp: 4…….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌCII
Năm học 2020 – 2021

Môn: ToánLớp 4
Thời gian:………

I. Phần trắc nghiệm: (Khoanh vào chữ đặt trước câu reply đúng và tiến hành những yêu cầu sau)

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu với hình ở trên:

Câu 1

Câu 2: Rút gọn phân số frac{21}{42} ta được phân số tối giản là:

A. frac{1}{4}
B. frac{1}{3}
C. frac{1}{2}
D. frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn nhất trong những phân số frac{1}{2} ; frac{2}{5} ; frac{7}{10} ; frac{4}{5} là:

A. frac{1}{2}

B. frac{2}{5}

C. frac{7}{10}

D. frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số frac{3}{2} ; frac{4}{3} ; frac{5}{6} ; frac{7}{4} những phân số lớn hơn một là:

A. frac{3}{2} ; frac{4}{3} ; frac{5}{6}.
B. frac{4}{3} ; frac{5}{6} ; frac{7}{4}
C. frac{5}{6} ; frac{7}{4} ; frac{3}{2}
D. frac{3}{2} ; frac{4}{3} ; frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có độ dài đáy 18cm; chiều cao 13cm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (mét vuông)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự luận:

Câu 7: Tính:

text { a) } frac{4}{11}+frac{6}{11}=

text { b) } frac{7}{4}-frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết dưới dạng phân số tối giản)

text { a) } x: frac{1}{2}=4

text { b) } x times frac{3}{5}=15

…………………………………………… …………………………………………………..

…………………………………………… …………………………………………………..

Câu 9: Giải bài toán sau: Lớp 4A có 35 học viên tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong số đó, có frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; có frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm che của hai cửa sổ. Em hãy viết phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

Câu 10

…………………………………………… …………………………………

Đáp án thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng ghi 1 điểm, câu có nhiều ý chia theo những ý)

Câu 1.

Câu 1

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a – S ; b – Đ ; c – Đ ; d – S

II. Phần tự luận:

Câu 7:

text { a) } frac{4}{11}+frac{6}{11}=frac{10}{11}

text { b) } frac{7}{4}-frac{5}{8}=frac{14}{8}-frac{5}{8}=frac{9}{8}

Câu 8

text { a) } x: frac{1}{2}=4

x = 4 times frac{1}{2}

x = 2

text { b) } x times frac{3}{5}=15

x = 15:frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x frac{2}{7} = 10 (học viên)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x frac{4}{7} = 20 (học viên)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 – (10 + 20) = 5 (học viên)

Đáp số: 5 học viên

Câu 10

Câu 10

frac{2}{5}+frac{2}{3}=frac{6}{15}+frac{10}{15}=frac{16}{15}

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu; Câu số; Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Phân số:
– Nhận biết khái niệm lúc đầu về phân số tính chất cơ bản của phân số, phan số bằng nhau, rút gọn, so sánh, sắp xếp thứ tự phân số…
– Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; cộng, trừ, nhân phân số với số tự nhiên; chia phân số cho số tự nhiên khác 0
– Tính giá trị của biểu thức những phân số (không quá 3 phép tính) tìm một thành không không chắc chắn trong phép tính.
Số câu 4 1 1 1 4 3
Câu số 1,2,3,4 7 8 10
Số điểm 4 1 1 1 4 3
Đại lượng:
Chuyển đổi, tiến hành phép tính với số đo trọng lượng, diện tích.
Số câu 1 1
Câu số 6
Số điểm 1 1
Hình học:
Nhận biết hình bình hành và một số đặc trưng của nó, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành.
Số câu 1 1
Câu số 5
Số điểm 1 1
Giải toán:
Giải bài toán có đến 3 bước tính Trong số đó có bài toán: Tìm phân số của một số.
Số câu 1 1
Câu số 9
Số điểm 1 1
Tổng số câu 4 3 2 1 6 4
Tổng số điểm 4 3 2 1 6 4
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 60% 40%

>> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *