Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo.

Qua đó giúp những em học viên lớp 9 có thêm những kiến thức và kỹ năng có ích trong quy trình học tập. Cũng như giúp những thầy cô giáo có thêm tư liệu tìm hiểu thêm ra đề thi. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết 5 đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Tin mời những bạn cùng theo dõi.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 – Đề 1
  • Đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9
  • Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Tin
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 – Đề 2
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học 9
  • Đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9
 • Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 – Đề 1

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: TIN HỌC 9

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2đ). Lựa chọn phương án reply đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1: Để Chọn màu nền cho trang chiếu ta vào:

A. Insert Background

B. Format Background

C. Edit Background

D. File Background

Câu 2: Chúng ta gọi một cách ngắn gọn những nội dung trên những trang chiếu là:

A. Văn bản

B. Hình ảnh

C. Âm thanh

D. Đối tượng

Câu 3. Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em tiến hành

A. Insert – Slide From File

B. Format – Movies and Sound

C. Insert – Movies and Sound

D. Slide Show – Movies and Sound

Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự những bước để tạo màu nền cho trang chiếu?

j. Nháy nút Apply trên hộp thoại.

k. Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp.

l . Chọn lệnh Format à Background.

m. Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide).

A. j-k-l-m

B. m-l-k-j

C. l-k-j-m

D. k-l-j-m

Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa sổ một Slide, ta tiến hành?

A. File à Delete Slide

B. Slide Show à Delete Slide

C. Tools à Delete Slide

D. Edit à Delete Slide

Câu 6: Để tạo hiệu ứng cho những đối tượng trên trang chiếu ta vào:

A. Slide Show Animation Schemes

B. Slide Show Custom Animation

C. Slide Show Slide Transition

D. Slide Show Animation Transition

Câu 7 Hãy chọn câu reply sai trong những câu sau:

A. Ảnh động gồm có một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc những sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động

Câu 8: Để di chuyển toàn bộ trang chiếu, em sử dụng cặp nút lệnh nào tiếp về sau:

B. PHẦN TỰ LUẬN (8đ):

Câu 9 (2 điểm): Em rất có thể đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu từ trang thứ nhất đến trang sau cuối một cách tự động được hay không? Nếu được, hãy nêu cụ thể những bước tiến hành?

Câu 10 (3 điểm): Đa phương tiện là gì? Hãy nêu 2 ví dụ về cách tiếp nhận thông tin đa phương tiện? Nêu những thành phần của đa phương tiện?

Câu 11 (3 điểm): Nêu những bước tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Tin

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D C B D A C A
Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

II. TỰ LUẬN:

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM

9

· Được

· B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng

· B2: Mở bảng chọn Slide Showà Slide Transition

· B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải cửa sổ

· B4: Đặt thời gian chuyển trang tại ô Automatically Affter

· B5: Chọn Apply to All Slide để áp dụng cho toàn trang chiếu

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

10

Đa phương tiện là: sự phối kết hợp thông tin nhiều dạng không giống nhau và những thông tin đó thể hiện một cách đồng thời.

Ví dụ:

– Khi giảng bài, thầy cô vừa nói (dạng âm thanh) vừa dùng bút (phấn) viết vẽ hình lên bảng (dạng văn bản hoặc hình ảnh).

– Em xem một cuốn truyện tranh, vừa có hình ảnh, vừa có nội dung

– những thành phần của đa phương tiện:

+ Văn bản

+ Âm thanh

+ Ảnh tĩnh

+ Ảnh động

+ Phim

1

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

11

* những bước tạo ảnh động:

– B1: Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ.

– B2: Nháy nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.

– B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.

– B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.

– B5: Lặp lại những bước từ 2 đến 4 để đưa tệp ảnh khác vào ảnh động. – B6: Nháy nút Save để lưu kết quả.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học 9

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TL TL TL

1. CHƯƠNG III:

(Tên chương: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU)

– Tên bài 9: Bài trình chiếu.

– Tên bài 10: màu sắc trên trang chiếu.

– Tên bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu.

– Tên bài 12: Tạo những hiệu ứng động.

Câu 1.1(0,5đ) Câu1.2(0,5đ)

Câu

2.1 (0,5đ)

Câu 4.1 (0,5đ)

Câu 1.3 (0,5đ)

Câu

2.2 (2,5đ)

Câu 2.3 (1,5đ)

Câu 3.1(0,5đ)

Câu 3.2(1đ)

Câu 4.2 (2đ)

3 câu (1,5đ)

3 câu (4,5đ)

2 câu (1,5đ)

2 câu (2,5đ)

Tổng số

4 câu (2đ)

2 câu (3đ)

4 câu (5đ)

10 câu (10đ)

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 20% nhận biết + 30% thông hiểu + 50% vận dụng, toàn bộ cấc câu đều tự luận

b) Cấu trúc bài: gồm: 4 bài 10 câu

c) Cấu trúc câu hỏi: – Số lượng câu hỏi 10 câu

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9

Câu 1 (1,5 điểm):

1/ (a) (0,5đ): Thế nào là bài trình chiếu?

2/ (a ) (0,5đ): Cho biết nội dung trên những trang chiếu?

3/ (b) (0,5đ): Phân biệt trang chiếu, hình tượng của trang chiếu?

Câu 2 (4,5 điểm):

1/ (a) (0,5đ): Cho biết tác dụng của màu nền trên trang chiếu?

2/ (b) (2,5đ): Nêu những bước tạo bài trình chiếu?

3/ (c) (1,5đ): Nêu những bước tạo màu nền trên trang chiếu?

Câu 3 ( 1,5điểm):

1/ (c) (0,5đ):Nêu những bước thay đổi kích thước hình ảnh?

2/ (c) (1đ): Nêu cách chèn hình ảnh?

Câu 4 (2,5 điểm):

1/ (a) (0,5đ): Cho biết mục đích của tạo hiệu ứng động?

2/ (c) (2đ): Nêu những bước tạo hiệu ứng động cho những đối tượng?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 9

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

1

Bài trình chiếu: Là tập hợp những trang chiếu được đánh số thứ tự

0,5

2

* Nội dung trang chiếu: Có những dạng sau:

– Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, những đoạn phim

0,5

3

– Trang chiếu là một khung white color nằm ở giữa màn hình.

– hình tượng của trang chiếu được đánh số thứ tự và nằm bên trái màn hình

0,5

2

1

Tác dụng củamàu nền trang chiếu làm cho bài trình chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.

0,5

2

* những bước tạo bài trình chiếu: B1) Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu. những nội dung cần ngắn gọn, đủ ý và sắp xếp theo trật tự hợp lý.

B2) Chọn màu hoặc hình ảnh cho nền trang chiếu. Màu nền rất cần phải chọn thích hợp với nội dung của bài trình chiếu

B3) Nhập và định dạng nội dung văn bản. Tạo nội dung văn bản nổi trội trên màu nền giúp người xem dễ hiểu, dễ quan sát

B4) Thêm hình ảnh để minh hoạ.

B5) Tạo hiệu ứng động

B6) Trình chiếu, kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu

2,5

3

* Cách tạo màu nền: B1: Chọn Slide cần tạo màu

B2: Format → Background

B3: Lựa chọn.

– More color: Một màu; – Fill Effects: Đa sắc; * Gadient: + One color: Một màu; + Two color: Hai màu; * texture, pattem: Màu có sẵn; * Picture: Chọn hình ảnh làm nền

B4: – Apply to All: Chọn màu cho toàn bộ những trang.

– Apply: Chọn màu cho một Slide hiện thời

1,5

3

1

* Thay đổi kích thước: Đưa chuột vào một trong 4 ô tròn ở bốn góc hình ảnh sao cho chuột có dạng ↔, ↕ di chuyển chuột để chọn

0,5

2

* những thao tác chèn hình ảnh:

C1) B1: Insert → Picture → From File

B2: Chọn đường dẫn đến tệp ảnh → chọn ảnh → Insert hoặc

C2) Chọn mẫu bố trí có hình ảnh → nháy chọn hình ảnh → OK

1

4

1

* Mục đích của hiệu ứng động: – Chủ động trong việc trình chiếu.

– lôi cuốn sự để ý của người nghe hoặc nhấn mạnh điểm quan trọng, giúp việc trình chiếu thêm hấp dẫn, sinh động.

0,5

2

Tạo hiệu ứng động tuỳ chọn:

B1: Chọn những đối tượng cần tạo hiệu ứng động

B2: Slide Show → Custom Animation

B3: Tuỳ chọn hiệu ứng ở mục Add Effects – Entrance (lối vào): chọn kiểu hiệu ứng; – Emphasis (em phây xít): Chọn hiệu ứng động làm thay đổi đối tượng sau trình chiếu; – Exit: Tạo hiệu ứng biết mất (thoát) cho đối tượng.; – Motions Paths (mâu sần pát): Tạo hiệu ứng theo đường dẫn.

2

………………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *