Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo.

Qua đó giúp những bạn học viên làm quen với những dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của tôi khi giải đề, từ đó giúp những bạn tự tin hơn trong kỳ thi giữa học kì 2 tới đây. Chúc những bạn đạt được kết quả cao nhất.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học
  • Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm 2020
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học 
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 2
  • Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Cấp độTên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề 1

Định dạng trang tính

Nắm được những kiểu định dạng

Số câu

Số điểm..

Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 2.0

4

2.0

20%

Chủ đề 2

trình diễn và in trang tính

Nắm những lệnh trình diễn và in

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 2

Số điểm 1.0

2

1.0

10%

Chủ đề 3

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Nắm những lệnh và mục đích của SX và lọc dữ liệu

Nắm được những thao tác sắp xếp và lọc DL

Biết được ý nghĩa sâu sắc của sắp xếp và loc DL

Vận dụng những bước lọc dữ liệu vào làm BT

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

1

2.0

1

2.0

1

1.0

5

6.0

60%

Chủ đề 4

Toolkit math

Nắm những lệnh và hàm trong Toolkit Math

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 2

Số điểm 1.0

2

1.0

10%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

8

4

40%

3

3

30%

2

3

30%

13

10

100%

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm 2020

A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Khoanh tròn câu reply đúng nhất

Câu 1: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và tiến hành căn giữa dữ liệu, ta sử dụng nút lệnh nào?

Câu 2: Nút lện (Font Color) dùng để:

A. Định dạng phông chữ.

B. Định dạng màu chữ.

C. Định dạng kiểu chữ.

D. Định dạng cỡ chữ.

Câu 3: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào tiếp sau này?

A. Print

B. Page Break Preview

C. Fill Color

D. Print Preview

Câu 4: Nút lệnh dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần

B. Lọc dữ liệu

C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần

D. Tô màu chữ.

Câu 5: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Cột có giá trị cao nhất.

B. Hàng có giá trị nhỏ nhất.

C. Hàng có giá trị cao nhất.

D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc nhỏ nhất.

Câu 6: Từ khóa simplify dùng để

A. Vẽ đồ thị đơn giản.

B. Tính toán với đa thức.

C. Tính toán những biểu thức đơn giản hay phức tạp.

D. Giải phương trình đại số.

Câu 7: Trong hộp thoại Page Setup, để đặt lề cho trang tính ta chọn trang nào?

A. Header / Footer

B. Page

C. Margins

D. Page Setup

Câu 8: Tăng thêm một chữ số phần thập phân là nút nào?

Câu 9: Để định dạng cỡ chữ, ta sử dụng nút lệnh nào?

A. Font

B. Font size

C. Font Color

D. Fill Color

Câu 10: Để khởi động phần mềm học toán với Toolkit Math em nháy đúp chuột vào hình tượng nào trên màn hình

B. TỰ LUẬN: (5 điểm).

Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là gì? Hãy nêu những bước sắp xếp dữ liệu (2.5đ)

Câu 2: Cho Bảng Điểm Lớp 7A như sau :

a/ Hãy nêu những bước sắp xếp dữ liệu trong cột Toán theo thứ tự tăng dần. (1.5đ)

b/ Hãy nêu những bước để lọc ra 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất ? (1.0đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

I. LÝ THUYẾT : (5đ)

Mỗi câu chọn đúng 0.5×10=5.0đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đề 1 B B D C D C C A B C
Đề 2 A A D D A D C B B C

II. TỰ LUẬN : (5đ)

Câu 1:

– Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí những hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh. (1đ)

– những bước sắp xếp dữ liệu trên trang tính theo thứ tự tăng dần:

+ B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. (0.5đ)

+ B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nút  trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự giảm dần. (1.0đ)

Câu 2:

a/ Hãy nêu những bước sắp xếp dữ liệu trong cột Toán theo thứ tự tăng dần. (1.5đ)

Bước 1: Nháy chọn 1 ô trong cột điểm Toán. (0.75đ)

Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ. (0.75đ)

(Lưu ý: Nếu HS nêu như cách trình diễn ở câu 1 không cho điểm)

b/ những bước để lọc 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất

Bước 1: Nháy chuột vào mũi tên bên phải ô Điểm Trung bầu chọn Top 10 (0.25đ)

Bước 2: Nháy chọn Bottom (0.25đ)

Bước 3: Chọn hoặc nhập 3 hàng cần lọc (0.25đ)

Bước 4: Nháy OK (0.25đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

TRƯỜNG THCS ………..
Họ và tên: ……………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM 2020 – 2021
Môn TIN, Lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian phát đề

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu reply đúng tương ứng với những câu hỏi:

Câu 1: Chọn câu đúng: chính sách hiển thị nào vừa được cho phép nhập dữ liệu và tiến hành những tính toán trên trang tính, vừa xem cách thức phân chia trang tính thành những trang in?

A. Page Layout

B. Print

C. Normal

D. Page Break Preview

Câu 2: Chọn câu đúng: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:

Câu 3: Chọn câu đúng: Để thiết đặt lề trang tính cần tiến hành:

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Trang chủ chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Trang chủ chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 4: Chọn câu đúng: Nút lệnh dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu giảm dần

C. Sắp xếp dữ liệu trên trang tính

B. Sắp xếp dữ liệu tăng dần

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 5: Chọn câu đúng Để thiết đặt hướng giấy in cần tiến hành :

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Trang chủ chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Trang chủ chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 6: Chọn câu đúng: những lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào?

A. Insert

B. PageLayout

C. Trang chủ

D. View

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Những phát biểu tiếp sau này đúng hay sai? Cho biết ý kiến của em bằng phương pháp khắc ghi (X) vào ô (Đúng hoặc Sai) tương ứng.

Nội dung

Đúng

Sai

1. Khi in trang tính, ta phải in ra toàn bộ những trang có chứa dữ liệu.

2. rất có thể in nhiều hơn thế bản in của một trang tính.

3. rất có thể in một vùng trang tính được chọn trước đó.

4. Không thể in được toàn bộ những trang tính của tệp bảng tính với một lần sử dụng lệnh Print

5. những cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được không giống nhau về kiểu dữ liệu.

Câu 8 (1 điểm): Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là gì?

Câu 9 (2 điểm): Sử dụng hàm MAX với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất của dữ liệu trong cột đó. Việc sử dụng hàm MAX như vậy có tương đương với sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất trong cột đó hay không. Tại sao?

Câu 10 (1 điểm): Nêu những thao tác để định dạng dòng chữ: “ Trường THCS Vân Hà” gồm có: cỡ chữ 16, màu chữ là red color, kiểu chữ Times New Roman, Vân Hà được in đậm.

Câu 11 (2 điểm): Sắp xếp dữ liệu là gì? Sắp xếp dữ liệu có tác dụng gì? Nêu những bước để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Lọc dữ liệu là gì?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Câu Đáp án Thang điểm

1

2

3

4

5

6

A

C

A

B

B

D

Mỗi câu 0.5 điểm

7

Câu Đúng Sai
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X

Mỗi câu 0.2 điểm

8

Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là được cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra, kiểm tra xem trang tính có được trình diễn hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung trên từng trang có được in đúng như mong muốn hay không. Từ đó em rất có thể điều chỉnh lại trang tính trước khi in, tránh lãng phí giấy và mực in.

1.0

9

Không.

Do hàm Max chỉ cho kết quả là giá trị lớn nhất. Còn lệnh lọc thì ngoài hiển thị giá trị đó còn cho biết vị trí đạt được giá trị đở đâu (hàng nào) bao nhiêu hàng đạt giá trị đó.

2.0

10

những thao tác định dạng:

– Cỡ chữ: B1: chọn dòng chữ. B2: chọn cỡ chữ 16 trên dải lệnh Trang chủ

– Màu chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: Nháy nút mũi tên trên nút lệnh A. B3 Chọn màu chữ

– Font chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: nháy nút mũi tên trên lệnh font. B3: chọn font Times New Roman

– Chọn kiểu in đậm: B1: chọn dòng chữ Vân Hà. B2: Chọn lệnh B trên dải lệnh Trang chủ.

1.0

11

– Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí những hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh.

– Sắp xếp dữ liệu giúp ta dễ tìm kiếm và so sánh

– những bước sắp xếp dữ liệu:

Bước 1: Nháy một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

2.0

…………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *