Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 4 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 6 xem thêm, luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn rất nhiều.

trải qua đó, cũng giúp thầy cô xem thêm, có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi giữa kì 2 cho học viên của tôi. Bên cạnh đó, còn rất có thể xem thêm thêm bộ đề môn Toán, Ngữ Văn. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học – Đề 1
  • Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021
  • Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021
  • Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học – Đề 2
  • Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021
  • Bảng đặc tả đề kiểm tra môn Tin học 6 giữa kì 2
  • Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tin học lớp 6 năm 2020 – 2021
  • Đáp án đề thi giữa học kỳ 2 môn Tin lớp 6 năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học – Đề 1

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021

Tên chủ đề NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

2

1.0 đ

2

1.0 đ

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

3

1.5 đ

1

1.0 đ

4

2.5đ

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

1

0.5 đ

2

1.0 đ

1

2.0 đ

4

3.5 đ

Bài 16: Định dạng văn bản

1

0.5 đ

1

2.0 đ

2

2.5 đ

Bài 17: Định dạng đoạn văn

1

0.5 đ

1

0.5 đ

Tổng

6

3.0 đ

6

6.0 đ

1

1.0 đ

13

10 đ

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG THCS…………

TỔ TOÁN – TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TIN LỚP 6
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu reply đúng nhất

Câu 1: Phần mềm Microsoft Word dùng để:

A. Soạn thảo văn bản.
B. Luyện tập chuột.
C. Học gõ 10 ngón.
D. Quan sát Trái Đất và những vì sao.

Câu 2: Để lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh:

A. Nút lệnh NewNew
B. Nút lệnh Open Open
C. Nút lệnh Save Save
D. Nút lệnh Print Print

Câu 3: Trong những câu dưới đây, câu nào gõ đúng quy tắc soạn thảo văn

A. Trời nắng,ánh Mặt Trời rực rỡ.
B. Trời nắng , ánh Mặt Trời rực rỡ.
C. Trời nắng ,ánh Mặt Trời rực rỡ.
D. Trời nắng, ánh Mặt Trời rực rỡ.

Câu 4: Nút lệnh nào là căn lề trái

A. Câu 4
B. Câu 4
C. Câu 4
D. Câu 4

Câu 5: Khởi động Word bằng phương pháp nào?

A. Nháy chuột vào hình tượng của Word trên màn hình nền.
B. Nháy đúp chuột vào hình tượng của Word trên màn hình nền.
C. Nháy chuột vào hình tượng thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình nền.
D. Nháy đúp chuột vào hình tượng máy tính (My Computer) trên màn hình nền.

Câu 6: Sử dụng phím Backspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Ngay trước chữ E
B. Ngay trước chữ O
C. Ngay cuối từ ONE
D. Ngay trước chữ N

Câu 7: Em sử dụng hai nút nào dưới đây để di chuyển phần văn bản?

Câu 7

Câu 8: Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng em phải?

A. Nhấn phím Enter
B. Gõ dấu chấm câu
C. Nhấn phím End
D. Nhấn phím Trang chủ

Câu 9: Nút lệnh nào có tác dụng khôi phục trạng thái trước đó (Undo) của văn bản?

Câu 9

Câu 10: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng đoạn văn:

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng
B. Căn giữa đoạn văn bản
C. Tăng khoảng cách giữa những dòng trong đoạn văn bản
D. Thụt lề dòng đầu tiên

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Định dạng kí tự là gì? Dáng vẻ không giống nhau của những kí tự được thể hiện ở?

Câu 2: (2 điểm) Để chọn phần văn bản em triển khai những thao tác nào?

Câu 3: (1 điểm) Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) mỗi câu 0.5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C D B B C C A D A

B. Tự luận (5 điểm)

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(2 điểm)

– reply đúng khái niệm định dạng kí tự

– Dáng vẻ của những kí tự thể hiện ở: Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ.

1.0

1.0

Câu 2

(2 điểm)

Thao tác chọn một phần văn bản:

– Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu

– Kéo thả chuột đến vị trí cuối

1.0

1.0

Câu 3

(1 điểm)

– Không

– vẫn chưa được lưu.

0.5

0.5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Tin học – Đề 2

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 6 năm 2020 – 2021

– Hình thức: 30%tự luận, 70% thực hành

– Thời gian: 60 phút.

TT Nội dung kỹ năng Đơn vị kỹ năng
Mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng % tổng điểm
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút)
1. Soạn thảo văn bản 1. Làm quen với soạn thảo văn bản. Soạn thảo văn bản đơn giản 1(2,0đ) 10 1/4(2,0đ) 15 3 (10,0đ) 60 100
2. Chỉnh sửa văn bản 1,0 (1,0đ) 10
3. Định dạng văn bản, đoạn văn 1/4(1,5đ) 8 1/4 (3,0đ) 10
4. trình diễn trang văn bản và in 1/4 (0.5đ) 7
Tổng 1,25 (3,5đ) 18 1 (1,0đ) 10 0.5 (5,0đ) 25 0,25 (0,5đ) 7 3 (10,0đ) 60
Tỉ lệ (%) 35 10 50 5 100

Bảng đặc tả đề kiểm tra môn Tin học 6 giữa kì 2

TT Nội dung kỹ năng Đơn vị kỹ năng Mức độ kỹ năng, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Soạn thảo văn bản 1. Làm quen với soạn thảo văn bản. Soạn thảo văn bản đơn giản

Nhận biết

– HS biết vai trò của bảng chọn và những nút lệnh- Biết qui tắc gõ văn bản

Vận dụng

Biết gõ văn bản (Câu 1, câu 3).

1 (2,0 đ) 0 1/4 (2,0 đ) 0
2. Chỉnh sửa văn bản

Thông hiểu

– Biết qui tắc gõ văn bản(Câu 1).

0 1 (1,0đ) 0 0
3. Định dạng văn bản, đoạn văn

Nhận biết

– Biết những nút lệnh sử dụng trong định dạng (Câu 2).

1/4(1,5đ) 0 0 0

Vận dụng

– HS triển khai được thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản (Câu 3).

0 0 1/4 (3,0đ) 0
4. trình diễn trang văn bản và in

Vận dụng cao

– HS triển khai được thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản trong tình huống giáo viên yêu cầu (Câu 3).

0 0 0 1/4 (0.5đ)
Tổng 1,25 (3,5đ) 1 (1,0đ) 0,5 (5,0đ) 0,25 (0,5đ)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tin học lớp 6 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG TH &THCS ……..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM 2020 – 2021
Môn TIN, Lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian phát đề

I. TỰ LUẬN (3,0 đ)

Câu 1: Em hãy trình diễn những quy tắc gõ văn bản trong Word? (2,0 đ)

Câu 2: Em hãy cho biết sự không giống nhau giữa định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản (1,0 đ)

II. THỰC HÀNH (7,0 đ)

Hãy soạn thảo một trang văn bản mới và lưu trên đĩa D với tên vào lớp mình. Ví dụ: D: NguyenTuanAnh6a1_BKT 1 tiet

1. Chọn kiểu trình diễn trang văn bản là trang đứng, triển khai căn lề cho trang: Lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Chọn kiểu chữ  Times New Roman, cỡ chữ 14.

2. Soạn thảo và trình diễn văn bản theo mẫu

Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui.
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,
Người không con mà có triệu con.
Nhân dân ta gọi Người là Bác,
Cả đời Người là của nước non.

Đáp án đề thi giữa học kỳ 2 môn Tin lớp 6 năm 2020 – 2021

I. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

– những dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là khoảng trắng nếu còn nội dung.

– những dấu mở ngoặc và những dấu mở nháy phải được đặt sát vào bên trái kí tự thứ nhất của từ tiếp theo. những dấu đóng ngoặc và những dấu đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự sau cuối của từ ngay trước đó.

– Giữa những từ chỉ dùng một kí tự trống.

– nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

– Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản có tác động đến toàn bộ đoạn văn mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.

1,0đ

II. THỰC HÀNH (7,0 điểm)

Câu Đáp án Điểm

Câu 3

– Đánh văn bản đúng

– Chọn đúng những thao tác định dạng

+ Phông chữ

+ Cỡ chữ

– triển khai theo yêu cầu của GV

2,5 đ

1,5đ

3,0đ

0,5 đ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *