Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đây là tài liệu được chọn lọc kỹ lưỡng từ những trường THCS trên toàn nước, giúp những bạn học viên lớp 9 làm quen với những dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của tớ khi giải đề, từ đó giúp những bạn tự tin hơn trong kỳ thi giữa học kì 2 tới đây. Chúc những bạn đạt được kết quả cao nhất!

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 
  • Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học
  • Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học – Đề 2
  • Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9
  • Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học 
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học – Đề 1

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Tên chủ đề Nhận biết 40% = 4.0đ Thông hiểu 30% = 3.0đ Vận dụng 30% =3.0đ
Vận dụng thấp 20% = 2.0đ Vận dụng cao 10% = 1.0đ
TN TL TN TL TN TL TN TL

ứng dụng di truyền

27.5%=2.75đ

C7

0.25đ

C1

0.25đ

C1

2.0đ

C12

0.25đ

Sinh vật và môi trường

25%=2.5đ

C4;6

0.5đ

C2; 11

0.5đ

C9;10

0.5đ

C4

1.0đ

Hệ sinh thái

47.5=4.75đ

C5

0.25đ

C2

3.0đ

C8

0.25đ

C3

0.25đ

C3

1.0đ

Tổng số

16Câu=100%

100% = 10đ

10%

1.0đ

30%

3.0đ

10%

1.0đ

20%

2.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

A/ TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng 0.25 điểm)

Câu 1: Phép lai nào tiếp về sau tạo được ưu thế lai

a. Lai gần ở động vật

b. Lai con cái với cha mẹ

c. Lai khác dòng với nhau

d. Tự thụ phấn bắt buột ở thực vật

Câu 2: Loại cây nào tiếp về sau là cây ưa bóng?

a. Cây xương rồng

b. Cây phượng

c. Cây mít

d. Cây lá lốt

Câu 3: Viết những chuỗi đồ ăn hoàn toàn có thể có tiếp về sau:

cây cối, hươu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, hổ.

Câu 4: Biện pháp nào tiếp về sau đã làm đất bị thoái hóa?

a. Trồng rừng chống xói mòn

b. Thay đổi những loại cây trồng thích hợp

c. Bón phân hữu cơ hợp lí

d. Đốt rừng lấy đất canh tác.

Câu 5: Độ đa dạng trong một quần xã sinh vật được biểu lộ bởi đặc trưng:

a. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

b. Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.

c. Sự chênh lệch tỉ lệ đực, cái giữa những quần thể trong một quần xã.

d. Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Câu 6: Hoạt động nào tiếp về sau của con người không tác động đến môi trường?

a. Săn bắn

b. Chiến tranh

c. Hái lượm

d. Đốt rừng

Câu 7: biểu lộ của thoái hoá giống là:

a. Cơ thể lai có sức sống cao hơn cha mẹ.

b. Cơ thể lai có sức sống kém dần.

c. Cơ thể lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

d. Năng suất thu hoạch tăng thêm.

Câu 8: Dấu hiệu nào tiếp về sau không phải là đặc trưng của quần thể:

a. Tỉ lệ giới tính.

b. Thành phần nhóm tuổi.

c. Mật độ cá thể.

d. Độ đa dạng.

Câu 9: những cành phía dưới của những cây ưa sáng trong rừng thường bị rụng sớm vì

a. những cành này tổng hợp được ít chất hữu cơ.

b. Khả năng thoát hơi nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng.

c. Khả năng hút nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng.

d. Dễ bị sâu bệnh.

Câu 10: Cây sống ở nơi nhiều ánh sáng và khô cằn thường có đặc trưng là:

a. Lá to và màu nhạt.

b. Lá to và màu sẫm.

c. Lá nhỏ và màu nhạt.

d. Lá nhỏ và màu sẫm.

Câu 11: Tập hợp nào tiếp về sau là quần xã sinh vật:

a. Bầy khỉ sống trong rừng.

b. Các sinh vật trong rừng nhiệt đới

c. Đàn voi trong rừng châu Phi.

d. Đồi cọ.

Câu 12: Trong chọn giống, dùng phương tự thụ phấn hay giao phối gần là để:

a.Tạo giống mới.

b. Tạo dòng thuần.

c. Tạo ưu thế lai

d. Cải tạo giống

B/ TỰ LUẬN

Câu 1/ (2.0 điểm) Giải thích vì sao không dùng con lai F1(lai kinh tế) để làm giống?

Câu 2/ (3.0 điểm) Thế nào là quần thể; quần xã?

Câu 3/ (1.0 điểm) Viết lưới đồ ăn hoàn toàn có thể có tiếp về sau? Sâu; cây cối; chuột; cầy; bọ ngựa; rắn.

Câu 4/ (1.0 điểm) Giải thích cây trồng gần cữa sổ trong nhà thì cây sẽ vươn ra ngoài cữa.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học

A/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0.25 điểm

C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
c d d a c b d a c b b

B/ TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

– Nếu con lai F1 có kiểu gen dị hợp về những cặp gen VD kiểu gen Aa

– Khi cho F1 giao phối với nhau thì con lai F2 có kiểu hình không giống nhau

– những gen lặn a (gen xấu) gặp nhau tạo ra đồng hợp gen lặn được biểu lộ ra kiểu hình (gây hại cho sinh vật)

0.5đ

0.5đ

1.0đ

Câu 2

a/ Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài.

– Sinh sống trong vòng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định

– Có khả năng giao phối và sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

b/- Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc những loài không giống nhau.

– Cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.

– Chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, tạo thành thể thống nhất (Mối quan hệ dinh dưỡng).

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 4

– Vì cây có chất diệp lục (màu xanh) hấp thụ những tia ánh sáng để chế tác chất hữu cơ.

– Nên khi trồng cây trong nhà gần cữa sổ thì cây sẽ nghiên về phía có ánh sáng, nên cây vươn ra ngoài

0.5đ

0.5đ

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học – Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Ứng dụng di truyền học

Thoái hóa là gì? Cho biết nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?

15% = điểm 1,5đ

100% = 1,5đ

2. Sinh vật và môi trường

Mối quan hệ giữa những sinh vật khác loài, xác định động vật ưa khô

Nắm được khái niệm nhân tố sinh thái, những nhóm nhân tố sinh thái

tác động của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

Giải thích hiện tượng tỉa cành tự nhiên

40 % = 4,0 điểm

25% = 1đ

37,5% = 1,5đ

12,5% = 0,5đ

25% = 1đ

3. Hệ sinh thái

ý nghĩa sâu sắc sinh thái của những nhóm tuổi

Xác định đâu là quần thể sinh vật, xác định những thành phần của lưới đồ ăn

Viết được những chuỗi đồ ăn

Viết được một lưới đồ ăn

35% = 3,5 điểm

14,3% = 0,5đ

28,5% = 1đ

28,5% = 1đ

28,5% = 1đ

Số câu

Số điểm

100% = 10 điểm

3 câu

1,5 đ

15%

2 câu

40%

3 câu

1,5đ

15%

1 câu

10%

2 câu

20%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong những chữ cái a, b, c hoặc d đứng trước

câu reply đúng nhất: ( mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ đậu có mối quan hệ:

A. Kí sinh

B. Cạnh tranh

C. Hội sinh

D. Cộng sinh

Câu 2: Nhóm sinh vật nào tiếp về sau toàn là động vật ưa khô?

A. Thằn lằn, lạc đà, ốc sên

C. Thằn lằn, lạc đà, chuột nhảy

B. Ốc sên, ếch, giun đất

D. Ếch, lạc đà, giun đất

Câu 3: Tập hợp những sinh vật nào tiếp về sau được gọi là quần thể sinh vật?

A. Đàn trâu ăn cỏ trên cánh đồng

C. những cá thể ong, bướm … trong rừng

B. những cây hoa hồng, hoa huệ trong công viên

D. những cá thể chuột sống ở hai cánh đồng

Câu 4: Khả năng sinh sản của những cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể là ý nghĩa sâu sắc sinh thái của nhóm tuổi nào?

A. Nhóm tuổi trước sinh sản

C. Nhóm tuổi sinh sản

B. Nhóm tuổi sau sinh sản

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam là:

A. Từ 50C đến 400C

B. Từ 50C đến 390C

C. Từ 50C đến 420C

D. Từ 50C đến 450C

Câu 6: Trong những ví dụ tiếp về sau, ví dụ nào thể hiện mối quan hệ cùng loài?

A. Nhạn biển và cò làm tổ tập đoàn lớn

C. Cáo ăn thỏ

B. Hiện tượng liền rễ ở những cây thông

D. Chim ăn sâu

C. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1: Thoái hóa là gì? Cho biết nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?(1.5 điểm)

Câu 2: Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên những nhân tố sinh thái tác động đến đời sống sinh vật. ?(1.5 điểm)

Câu 3: Hãy giải thích vì sao những cành cây phía dưới của cây ưa sáng sống trong rừng rậm lại sớm bị rụng?(1,0 điểm)

Câu 4 (3.0 điểm): Có một quần xã sinh vật gồm những loài sau: vi sinh vật phân giải, dê, gà, cáo, hổ, mèo rừng, cỏ, thỏ.

a. Cho biết thành phần sinh vật của hệ sinh thái trên.

b. Viết 5 chuỗi đồ ăn từ những sinh vật trên?

c. Vẽ sơ đồ lưới đồ ăn trong quần xã trên.

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Sinh học

I. TRẮC NGHIỆM:

1D,

2C,

3A,

4C,

5C,

6B

II.TỰ LUẬN:

Câu 1: Thoái hóa là gì? Cho biết nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?(1.5 điểm)

– Thoái hóa là hiện tượng những thế hệ con cháu có sức sống kém dần, bộc lộ tính trạng xấu, năng suất giảm.

– Nguyên nhân:

+ Tự thụ phấn bắt buộc ở những cây giao phấn, giao phối gần ở động vật sẽ dẫn đến hiện tượng thoái hoá.

+ những gen lặn gặp nhau tạo ra thể đồng hợp lặn, biểu lộ bằng những tính trạng có hại.

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *