Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 – 2021 là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng những bạn học viên xem thêm.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8 gồm 6 đề thi có bảng ma trận kèm theo đáp án. Đây là bộ đề thi giúp những bạn học viên hệ thống kỹ năng và kiến thức đã học để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới đây. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp những thầy cô có kinh nghiệm ra đề thi. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải tài liệu tại đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8 
  • Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Sinh học 
  • Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh 8
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học – Đề 2
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8

Nội dung Mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Phân tích khẩu phần ăn

– trình diễn nguyên tắc lập khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng

+ tương thích đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng với đối tượng: lứa tuổi, thể trạng, tình hình sức khỏe.

Nêu được những nguyên tắc lập khẩu phần ăn

Hiểu được khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng

+ Đảm bảo cân đối thành phần những chất.

+ Đảm bảo cung ứng đủ năng lượng.

Xác định được trọng lượng chất thải bỏ của một loại thực phẩm cho trước

Tính được thành phần giá trị dinh dưỡng trong một loại đồ ăn cho trước

Số câu:

Tỉ lệ: %

Số điểm: 7,75

TL: 5,5

TN: 2,25

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 80%

tính năng của tuỷ sống

Mô tả kết cấu và tính năng của tủy sống (chất xám và chất trắng)

Giải thích được dây thần kinh tủy là dây pha

Số câu:

Tỉ lệ :%

Số điểm:

TL: 1,5

TN: 2,25

Số câu: 7

Số điểm: 1,75

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tổng Số câu: 15

Tổng Số điểm: 10

Tỉ lệ:100%

TL: 7 70%

TN: 3 30%

Số câu: 2

Số điểm: 3,25

Số câu: 10

Số điểm: 3,75

Số câu: 3

Số điểm: 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Sinh học

I. Phần trắc nghiệm: 3 điểm

Khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án reply đúng.

Câu 1. Nhu cầu dinh dưỡng của người tùy thuộc vào những yếu tố nào?

A. Giới tính, lứa tuổi

B. Lứa tuổi, hình thức lao động

C. Hình thức lao động

D. Trạng thái cơ thể, lứa tuổi và hình thức lao động, giới tính

Câu 2. Nhóm thực phẩm nào giàu chất gluxit:

A. Trứng, thịt nạc, sắn

B. Ngô, cá, rau cải

C. Gạo, ngô, khoai, sắn

D. Mỡ lợn, lạc, đậu tương

Câu 3. Khẩu phần ăn là gì?

A. Lượng đồ ăn cung ứng cho cơ thể trong một ngày.

B. Lượng đồ ăn cho một người

C. Lượng đồ ăn cho gia đình.

D. Lượng đồ ăn dư thừa.

Câu 4. Xác định trọng lượng thải bỏ của 150g đu đủ chín biết tỉ lệ thải bỏ là 12 %.

A. 10g

B. 18 g

C. 132g

D. 140g

Câu 5. Lượng thực phẩm ăn được (A2 ) được xác định bằng phương pháp nào khi biết lượng cung ứng (A ) và lượng thải bỏ (A1)

A. A2 = A + A1

B. A2 = A – A1

C. A2 = A . A1

D. A2 = A : A1

Câu 6. Tuỷ sống có hai đoạn phình to là:

A. Cổ và ngực

B. Cổ và thắt lưng

C. Ngực và thắt lưng

D. Ngực và cùng

Câu 7. kết cấu của tuỷ sống gồm có:

A. Chất xám ở trong. chất trắng ở ngoài

B. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong.

C. Chất xám ở trong, chất trắng ở dưới.

D. Chất trắng ở trên, chất xám ở dưới.

Câu 8. Số lượng dây thần kinh tuỷ sống là:

A. 18 đôi

C. 12 đôi

B. 25 đôi

D. 31 đôi

Câu 9. Chất xám của tủy sống có tính năng:

A. Điều khiển phản xạ không điều kiện

B. Điều khiển phản xạ có điều kiện

C. Không điều khiển phản xạ

D. Điều khiển hệ xương

Câu 10. Tuỷ sống được bảo vệ bởi:

A. Cột sống

B. Đốt sống

C. Xương lồng ngực

D. Xương ức

Câu 11. Vai trò của chất xám là:

A. Liên hệ những phần không giống nhau của hệ thần kinh.

B. Là trung khu điều khiển những phản xạ không điều kiện.

C. Là trung khu của những phản xạ có điều kiện.

D. toàn bộ những ý trên.

Câu 12. Ếch đã hủy não để nguyên tủy. Khi kích thích 1 chi sau bên phải bằng HCl 0,3% có hiện tượng gì xảy ra ?

A. Chi sau bên phải co.

B. Chi sau bên trái co

C. 2 chi sau co

D. Cả 4 chi đều co.

II. Phần tự luận: 7 điểm

Câu 1: 3 điểm.

Nêu những nguyên tắc lập khẩu phần đồ ăn.

Câu 2: 3 điểm

Em hãy tính lượng prôtêin, gluxit, lipit và tổng năng lượng có trong 400g gạo tẻ.

Biết: 100g gạo có: 7,9g prôtin; 1g lipit; 76,2g gluxit: và cung ứng 344 kcal.

Câu 3: 1 điểm.

Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh 8

I. Phần trắc nghiệm: 3 điểm

(Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D C A D A B A D A A B A

II. Phần tự luận. 7 điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

Gồm: 3 nguyên tắc:

– Đảm bảo đủ lượng đồ ăn, tương thích nhu cầu từng đối tượng.

– Đảm bảo cân đối thành phần chất hữu cơ, cung ứng đủ muối khoáng và vi ta min.

– Đảm bảo cùn cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

0,75

0,75

0,75

0,75

2

* 400g gạo tẻ cho

Protein: 7,9 x 4 = 31,6g

Lipit: 1 x 4 = 4g

Gluxit: 76,9 x 4 = 307,6g

* Tổng năng lượng trong 400g: 344 x 4 = 1376 kcal

0,75

0,75

0,75

0,75

3

Vì: Gồm những bó sợi thần kinh hướng tâm và những bó sợi thần kinh li tâm được nối với tuỷ qua những rễ sau và rễ trước.

1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8

Nội dung Mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Phân tích khẩu phần ăn

trình diễn được những bước lập khẩu phần ăn

Tính được thành phần giá trị dinh dưỡng trong một loại đồ ăn cho trước

Phân tích được thế nào là khẩu phần ăn hợp lí và vận dụng kỹ năng và kiến thức xây dựng khẩu phần ăn cho gia đình

Số câu: 2

Tỉ lệ: 71,4 %

Số điểm:

TL: 5

TNKQ: 2

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 30%

:

Số câu: một phần 2

Số điểm: 2

Số câu: một phần 2

Số điểm: 3

tính năng của tuỷ sống

trình diễn và mô tả kết cấu và tính năng của tủy sống

Phân tích và giải thích được kết cấu và tính năng của tủy sống (chất xám và chất trắng)

Số câu: 5

Tỉ lệ :28,6 %

Số điểm:

TL: 2

TNKQ: 1

Số câu: 4

Số điểm: 1

30%

Số câu: 1

Số điểm: 2

70%

Số câu: 7

Tỉ lệ:100%

Số điểm: 10

TL: 7: 70%

TNKQ: 3: 30%

Số câu: 5

Số điểm: 3

30%

Số câu: 3/2

Số điểm: 4

40%

Số câu: một phần 2

Số điểm: 3

30%

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 8 môn Sinh học

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án reply đúng:

Câu 1. Dung dịch dùng làm chất kích thích trong thí nghiệm tìm hiểu tính năng của tủy sống là gì?

A.Nước

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch H2SO4

D. Dung dịch muối NaCl

Câu 2. Hiện tượng quan sát được trong bước 1 của thí nghiệm tìm hiểu tính năng của tủy sống là gì?

A. Chi sau và chi trước đều co

B. Chi sau co, chi trước không co

C. Chi sau không co, chi trước co

D. Cả 2 chi đều không co

Câu 3. Vị trí của tủy sống là ở đâu?

A. Trong xương ống

B. Trong xương sườn

C. Trong cột sống

D. Giữa những đốt sống

Câu 4. Thí nghiệm tìm hiểu tính năng của tủy sống gồm mấy bước?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 5: Ghép ý ở cột A với cột B cho tương thích

A ( những bước lập khẩu phần)

Cột ghép

B (nội dung những bước lập khẩu phần)

1. Bước 1

1…….

a. Kẻ bảng phân tích thành phần đồ ăn

2. Bước 2

2…….

b. Tính giá trị của từng loại thực phẩm điền vào cột thành phần dinh dưỡng, năng lượng, muối khoáng, vi ta min

3. Bước 3

3…….

c. Cộng những số liệu đã liệt kê đối chiếu với bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam và điều chỉnh cho tương thích

4. Bước 4

4……..

d. Điền tên thực phẩm, xác định lượng thải bỏ A1 và lượng thực phẩm ăn được A2

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu 1: 2 điểm

Nêu kết cấu ngoài của tủy sống (vị trí; hình dạng màu sắc; màng tủy)?

Câu 2: 5 điểm

A. Xác định thực phẩm ăn được (A2) khi biết lượng thực phẩm cung ứng (A) và lượng thải bỏ (A1) của một số thực phẩm sau:

Thực phẩm A A1
Gạo tẻ 350 10
Đu đủ chín 150 12
Chanh 25 2,5
Cá chép 200 47

B. Thế nào là bữa ăn hợp lí, có chất lượng? Cần làm gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trong gia đình?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Sinh học lớp 8

I. Phần trắc nghiệm

(Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án B A C C

Câu 5: (mỗi ý đúng 0,5 điểm)

1 – a ; 2 – d ; 3 – b ; 4 – c

II Phần tự luận.

Câu

Đáp án

Điểm

1

– Vị trí: Nằm trong ống xương sống từ đốt sống I đến đốt thắt lưng II.

– Hình dạng:

+ Hình trụ dài 50 cm

+ Có 2 phần phình là phình cổ và phình thắt lưng

– Màng tủy gồm 3 lớp: màng cứng, màng nhện, màng nuôi

0,5

0,5

0,5

0,5

2

a

Gạo tẻ: A 2 = 350 – 10 = 340

Đu đủ chín: A2 = 150 – 12 = 138

Chanh: A2 = 25 – 2,5 = 22,5

– Cá chép: A2 = 200 – 47 = 153

0,5

0.5

0.5

0.5

b

* Bữa ăn hợp lí có chất lượng là bữa ăn:

– Đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng, vi ta min, muối khoáng.

– Có sự phối hợp đảm bảo cân đối tỷ lệ những thành phần đồ ăn

* Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần:

– Xây dựng kinh tế gia đình phát triển để đáp ứng nhu câu ăn uống của gia đình.

– Làm cho bữa ăn hấp dẫn ăn ngon miệng bằng phương pháp:

+ Chế biến hợp khẩu vị

+ Bàn ăn và bát đũa sạch

+ bày món ăn đẹp, hấp dẫn

+ Tinh thần sảng khoái, vui vẻ.

0.5

0.5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

……..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *