Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Sinh có đáp án chi tiết kèm theo.

Qua 5 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Sinh học giúp những bạn học viên lớp 10 sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với những dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm quý giá cho quý thầy cô và những bạn học viên. Nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

  • Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học – Đề 1
    • Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 
    • Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học 10
  • Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học – Đề 2
    • Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10
    • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học – Đề 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

SỞ GD & ĐT ……..

TRƯỜNG THPT ……..

ĐỀ KSCL GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2020– 2021
Môn Sinh học – Khối 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CÂU HỎI TNKQ (3Đ)

Câu 1-Khoảng thời gian từ khi tế bào sinh ra cho tới khi nó phân chia gọi là

a. thời gian phân chia

b. thời gian thế hệ

c. thời gian sinh trưởng

d. thời gian tăng trưởng

Câu 2-Thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì từ 1 tế bào E.coli sinh ra 8 TB?

a. 40 phút

b. 60 phút

c.80 phút

d. 100 phút

Câu 3-Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng và lấy bớt sản phẩm chuyển hoá gọi là gì?

a. môi trường cơ bản

b. môi trường tự nhiên

c. môi trường nuôi cấy không liên tục

d. môi trường nuôi cấy liên tục

Câu 4.Trong môi trường nuôi cấy nào, quần thể VSV sinh trưởng qua 4 pha?

a. môi trường cơ bản

b. môi trường tự nhiên

c. môi trường nuôi cấy không liên tục

d. môi trường nuôi cấy liên tục

Câu 5. NST dễ quan sát nhất vào kì nào của nguyên phân?

a. kì đầu

b. kì giữa

c. kì sau

d. kì cuối

Câu 6-Trong nuôi cấy không liên tục để thu được nhiều VSV nhất người ta tiến hành thu ở pha nào?

a. pha tiềm phát

b. pha luỹ thừa

c. pha cân bằng

d. pha suy vong

Câu 7-Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào VSV sinh sản mạnh nhất?

a. pha tiềm phát

b. pha luỹ thừa

c. pha cân bằng

d. pha suy vong

Câu 8. Kiểu dinh dưỡng hoá tự dưỡng có tính chất

a. nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn cacbon từ CO2

b. nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn cacbon từ chất hữu cơ.

c. nguồn năng lượng từ chất hoá học, nguồn cacbon từ chất hữu cơ.

d. nguồn năng lượng từ chất hoá học, nguồn cacbon từ CO2.

Câu 9. Sự trao đổi chéo crômatit xảy ra vào kì nào của giảm phân I?

a. kì đầu

b. kì giữa

c. kì sau

d. kì cuối

Câu 10. Chất nhận electron sau cùng trong hô hấp hiếu khí là

a. những chất vô cơ

b. chất hữu cơ

c. O2

d. chất vô cơ không phải O2

Câu 11. Con đường phân giải cabohidrat tạo ra nhiều năng lượng nhất là

a. hô hấp hiếu khí

b. hô hấp kị khí

c. lên men

d. hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Câu 12. Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn Cacbon từ chất hữu cơ gọi là

a. quang tự dưỡng

b. quang dị dưỡng

c. hoá tự dưỡng

d. hoá dị dưỡng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 1. a.Nêu tính chất của những pha trong nuôi cấy không liên tục.

b.Giải thích tại sao trong nuôi cấy không liên tục có pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục lại không tồn tại pha này.(4đ)

Câu 2. Chỉ ra sự không giống nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật. Giải thích tại sao lại có sự không giống nhau này.(3đ)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học 10

I. PHẦN CÂU HỎI TNKQ (3Đ)

1B 2B 3C 4C 5B 6C
7B 8D 9A 10C 11A 12B

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (7Đ)

CÂU 1.

a. tính chất của những pha trong nuôi cấy không liên tục

Pha tiềm phát (pha lag).(0.75đ)

– Vi khuẩn thích nghi với môi trường.

– Số lượng tế bào trong quần thể vẫn chưa tăng.

– Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

Pha lũy thừa ( pha log )).(0.75đ)

– Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi.

– Số lượng tế bào trong quần thể tăng thêm rất nhanh

Pha cân bằng.(0.75đ)

Số lượng vi khuẩn trong quần thể đat mức cực lớn và không đổi theo thời gian do:

+ 1 số tế bào bị phân hủy

+ 1 số tế bào khác có chất dinh dưỡng lại phân chia

→ Số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi

Pha suy vong).(0.75đ)

Số tế bào trong quần thể giảm dần do:

+ Số tế bào bị phân hủy nhiều

+ Chất dinh dưỡng hết sạch

+ Chất độc hại tích lũy nhiều.

b. Trong nuôi cấy không liên tục có pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục lại không tồn tại pha này vì:).(1đ)

– Nuôi cấy không liên tục không được bổ sung thêm chất dinh dưỡng cũng không được lấy đi sản phẩm chuyển hoá nên sau một thời gian sinh trưởng chất dinh dưỡng bị hết sạch, chất độc hại tích luỹ nên VSV bị phân huỷ ngày càng nhiều → có pha suy vong.

– Còn trong nuôi cấy liên tục, thường xuyên được bổ sung thêm chất dinh dưỡng và lấy ra một lượng tương đương sản phẩm chuyển hoá nên chất dinh dưỡng không bị hết sạch, chất độc hại không bị tích luỹ nên không tồn tại pha suy vong.

CÂU 2. (3đ)

-Sự không giống nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật là:(2đ)

+ Ở tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng phương pháp thắt eo màng sinh chất ở giữa mặt phẳng xích đạo.

+ Ở té bào thực vật phân chia tế bào chất bằng phương pháp hình thành thành tế bào ở giữa mặt phẳng xích đạo.

– Có sự không giống nhau này là do tế bào thực vật phía ngoài màng sinh chất còn có thành xenlulozơ cứng còn tế bào động vật thì không tồn tại thành tế bào.(1đ)

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học – Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12 CÂU, 3 ĐIỂM)

Câu 1. Trong hô hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP nhất là

A. đường phân

B. chuỗi chuyền điện tử

C. chu trình Crep

D. Chu trình Canvin

Câu 2. quy trình quang hợp xảy ra ở một số đối tượng

A. tảo, thực vật, động vật

B. tảo, thực vật, nấm

C. tảo, thực vật, một số vi khuẩn

D. tảo, nấm, một số vi khuẩn

Câu 3. Trong quy trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là

A. glucozo

B. axit piruvic

C. Axêtyl – Co A

D. NADH, FADH

Câu 4. Ôxi được giải phóng trong quy trình quang hợp có nguồn gốc từ

A. pha tối nhờ quy trình phân li nước

B. pha sáng nhờ quy trình phân li nước

C. pha tối nhờ quy trình phân li CO2

D. Pha sáng nhờ quy trình phân li CO2

Câu 5. Chu kì tế bào gồm có những pha theo trình tự

A. G1, G2, S, nguyên phân.

B. G1, S, G2, nguyên phân.

C. S, G1, G2, nguyên phân.

D. G2, G1, S, nguyên phân.

Câu 6. Chu kì tế bào có mấy giai đoạn rõ rệt ?

A. 4 giai đoạn

B. 3 giai đoạn

C. 2 giai đoạn

D. 1 giai đoạn

Câu 7. Xét một tế bào sinh trứng, qua quy trình giảm phân hình thành bao nhiêu tế bào trứng ?

A. 1 trứng

B. 2 trứng

C. 3 trứng

D. 4 trứng

Câu 8. Ở cà độc dược (2n = 24), số nhiễm sắc thể đơn có trong một tế bào ở kì sau của nguyên phân là

A. 24.

B. 48.

C. 12.

D. 36.

Câu 9. Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

A. CO2, ánh sáng.

B. Chất hữu cơ, ánh sáng.

C. CO2, hoá học.

D. Chất hữu cơ, hoá học.

Câu 10. Cơ chế tác động của kháng sinh là

A. diệt khuẩn có tính chọn lọc.

B. Ôxi hoá những thành phần tế bào.

C. gây biến tính những protein.

D. Bất hoạt những protein.

Câu 11. Hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ (vi khuẩn) là

A. phân đôi

B. Phân đôi, nảy chồi.

C. nảy chồi, tạo bào tử.

D. Phân đôi, tạo bào tử.

Câu 12. Chất nào tiếp trong tương lai không được dùng để diệt khuẩn trong bệnh viện?

A. Kháng sinh.

B. Cồn.

C. Iôt

D. Hợp chất kim loại nặng.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (4 câu, 7 điểm)

Câu 1. So sánh điểm không giống nhau của hô hấp và quang hợp theo bảng sau: (2,0 điểm)

Hô hấp Quang hợp
Bào quan xảy ra
Đồng hóa
Dị hóa
Số giai đoạn triển khai

Câu 2. trình diễn những diễn biến chính trong 4 kì của nguyên phân? (2,0 điểm)

Câu 3. Ở ruồi giấm (2n = 8), xét 1 tế bào xảy ra nguyên phân. Hãy xác định : (1,0 điểm)

a. Số tâm động ở kì đầu

b. Số cromatit ở kì giữa và kì sau

c, Số NST đơn ở kì cuối

Câu 4. Hãy nêu cơ chế tác động và ứng dụng của 4 chất ức chế sinh trưởng sau: cồn, Iôt, hợp chất kim loại nặng, kháng sinh. (2,0 điểm)

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Sinh học

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

C

C

B

B

C

A

B

A

A

A

D

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN SINH HỌC 10

Câu 1. So sánh điểm không giống nhau của hô hấp và quang hợp theo bảng sau: (2,0 điểm)

Hô hấp Quang hợp
Bào quan xảy ra Ti thể Lục lạp
Đồng hóa Không
Dị hóa Không
Số giai đoạn triển khai 3 2

Mỗi ý đúng là 0,25 đ

Câu 2. trình diễn những diễn biến chính trong 4 kì của nguyên phân? (2,0 điểm)

– Kì đầu: NST dần co xoắn, màng nhân và nhân con dần tiêu biến, thoi phân bào được hình thành

– Kì giữa: NST co xoắn cực lớn, sắp xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo, thoi phân bào đính vào 2 phía của NST kép tại tâm động

– Kì sau: 2 nhiễm sắc tử của NST kép tách nhau ở tâm động, mỗi nhiễm sắc tử tiến về một cực của tế bào.

– Kì cuối: NST tháo xoắn, màng nhân và nhân con xuất hiện, thoi phân bào biến mất.

Mỗi ý đúng một kì là 0,25 đ

Câu 3. Một tế bào sinh dưỡng 2n = 8 nguyên phân. Trong một tế bào có: (1,0 điểm)

Số tâm động ở kì đầu: 8 (0,25 đ)

Số cromatit ở kì giữa và kì sau: 16, 0 (0,5 đ)

Số NST đơn ở kì cuối: 8 (0,25 đ)

Câu 4. (2,0 điểm; 0,25 đ/ý)

– Cồn (70 – 80%): gây biến tính protein và màng tế bào, thay đổi sự thấm của lipit màng/ thường dùng để khử trùng trong y tế và phòng thí nghiệm.

– Iot: gây oxi hóa những thành phần của tế bào/ dùng làm chất khử trùng trong y tế và làm sạch nước

– những hợp chất kim loại nặng: làm bất hoạt protein/ thường dùng để diệt bào tử đang nảy mầm, là chất sát trùng

– Kháng sinh: tác dụng lên thành và màng tế bào, diệt khuẩn có tính chọn lọc/ dùng trong y tế, thú y…

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *