Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 6 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Sử có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 10 môn Sử giúp những bạn rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân chia thời gian hợp lý. Chúc những bạn ôn tập và đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10 
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Sử
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Lịch sử
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 – Đề 2
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Số tiết: 4 tiết

Biết được những nên văn hóa tiêu biểu trên vương quốc ta.

Hiểu được tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Hiểu được những nét độc đáo và ý nghĩa sâu sắc trong những cuộc khởi nghĩa ra mắt trong giai đoạn Bắc thuộc.

So sánh được những nét tương đương trong đời sống văn hóa và kinh tế của những vương quốc cổ trên vương quốc ta.

TS câu: 8

Số điểm: 2,4

Số câu: 4

Số điểm: 1,2

Tỷ lệ: 12 %

Số câu: 3

Số điểm: 0,9

Tỷ lệ:9 %

Số câu: 1

Số điểm: 0,3

Tỷ lệ: 3 %

24%

2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Số tiết: 4 tiết

.Biết được những triều đại, luật pháp, tư tưởng, tôn giáo, những cuộc kháng chiến của VN từ thế kỉ X – XV

Hiểu được giải pháp độc đáo qua những cuộc kháng chiến từ thế kỉ X – XV.

TS câu: 7

Số điểm: 2,1

Số câu: 5

Số điểm: 1,5

Tỷ lệ:15 %

Số câu: 2

Số điểm: 0,6

Tỷ lệ: 6 %

21%

3. Việt Nam từ thế XVI đến thế kỉ XVIII

Số tiết: 3 tiết

Biết được những biến đổi của nhà nước phong kiến trong những thế kỉ XVI – XVIII.

Nêu được những nét chính về những cuộc kháng chiến vào nửa sau thế kỉ XVIII

trình diễn được thắng lợi Ngọc Hồi – Quận Đống Đa.

trình diễn được những nét chính về trào lưu nông dân Tây Sơn

Đánh giá được công lao của trào lưu nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

TS câu: 6

Số điểm: 5,5

Số câu: 4

Số điểm: 1,2

Tỷ lệ: 9 %

Số câu: 1

Số điểm: 0,3

Tỷ lệ:3 %

Số câu: 1

Số điểm: 2,3

Tỷ lệ:23 %

Số câu: 1

Số điểm: 1,7

Tỷ lệ:17 %

55%

TS câu: 21

Số điểm: 10 điểm

Số câu: 13

Số điểm: 4,3

Tỷ lệ: 43 %

Số câu: 7

Số điểm: 4,0

Tỷ lệ:40 %

Số câu: 1

Số điểm: 0,3

Tỷ lệ: 3%

Số câu: 1

Số điểm: 1,7

Tỷ lệ: 17%

100%

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Sử

Câu 1. Những nền văn hóa tiêu biểu mở đầu thời đại kim khí và nông nghiệp trồng lúa trên vương quốc ta là

A. Hòa Bình, Bắc Sơn – Sa Huỳnh – Phùng Nguyên

B. Phùng Nguyên – Sa Huỳnh – thành phố Đồng Nai

C. Sơn Vi – Phùng Nguyên – Sa Huỳnh – thành phố Đồng Nai

D. Sơn Vi – Hòa Bình, Bắc Sơn – Sa Huỳnh – thành phố Đồng Nai

Câu 2. Tổ chức nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là

A. Vua – Lạc Hầu, Lạc tướng – Lạc dân

B. Vua – vương công, quý tộc – bồ chính

C. Vua – Lạc hầu, Lạc tướng – bồ chính

D. Vua Hùng – Lạc hầu, Lạc tướng – tù trưởng

Câu 3. Thành tựu văn hóa nào của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa toàn cầu?

A. những bức chạm nổi, phù điêu

B. những tháp Chăm

C. Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn.(Quảng Nam)

D. Phố cổ Hội An

Câu 4. Điểm giống trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang – Âu Lạc và Champa, Phù Nam là

A. Làm nông nghiệp trồng lúa, phối hợp với một số nghề thủ công

B. Chăn nuôi rất phát triển

C. Đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên phía ngoài

D. Nghề khai thác lâm thổ sản khá phát triển

Câu 5. Ý phản ánh nét tương đương về văn hóa của những vương quốc cổ đại trên vương quốc Việt Nam là

A. Có chữ viết từ sớm

B. ở nhà sàn, ăn trầu và sùng tín Phật giáo

C. có tục nhuộm răng, xăm mình

D. chú trọng xây dựng đền tháp thờ thần

Câu 6. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. Được đông đảo nhân dân tham gia

B. Có sự link với những tù trưởng dân tộc thiểu số

C. Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa

D. Nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận.

Câu 7. Kế đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì nổi trội?

A. Dùng kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng

B. Bố trí trận địa mai phục để đánh bại kẻ thù

C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu cho quân mai phục và nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng

D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho chúng rút về nước

Câu 8. ý nghĩa sâu sắc lịch sử của thắng lợi Bạch Đằng năm 938 là gì?

A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược VN.

B. Nâng cao vị thế của VN trong khu vực.

C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

D. Để lại bài học về khoan thư sức dân trong kế sách giữ nước.

Câu 9. Bộ Luật thành văn thứ nhất của VN có tên thường gọi là gì?

A. Hình Luật

B. Quốc triều hình luật

C. Hình thư

D. Hoàng Việt luật lệ

Câu 10. Từ sau thắng lợi Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

B. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh

D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh

Câu 11. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Hưng Đạo

D. Trần Thánh Tông

Câu 12. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

A. Phật giáo

B. Nho giáo

C. Đạo giáo

D. Kitô giáo

Câu 13. Bộ sử chính thống thứ nhất của VN là

A. Đại Việt sử kí

B. Lam Sơn thực lục

C. Đại Việt sử kí toàn thư

D. Đại Việt sử lược

Câu 14. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng.

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

C. Trận Chi Lăng – Xương Giang.

D. Trận Ngọc Hồi – Quận Đống Đa.

Câu 15. Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn lớn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của trào lưu Tây Sơn là gì?

A. Hoàn thành việc thống nhất vương quốc

B. xóa khỏi sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất vương quốc

C. Thiết lập vương triều Tây Sơn

D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Câu 16. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh ra mắt ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Ngọc Hồi – Quận Đống Đa

D. Sông Bạch Đằng

Câu 17. Thế kỉ XVI, VN ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

A. Nam triều – Bắc triều.

B. Vua Lê – Chúa Trịnh.

C. Đàng Ngoài – Đàng Trong.

D. Họ Trịnh – họ Nguyễn.

Câu 18. Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của những triều đại phong kiến Việt Nam trong những thế kỉ X-XV:

A. Lí, Trần, Ngô,Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lê sơ.

B. Ngô,Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ, Lê sơ.

C. Ngô ,Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lí , Trần , Lê sơ.

D. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Trần, Hồ, Lí, Lê sơ

Câu 19. Sắp xếp thứ tự theo thời gian những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta trong những thế kỉ X-XV.

1. kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

2. kháng chiến chống quân Mông-Nguyên

3. kháng chiến chống Tống thời Lí.

4. khởi nghĩa Lam Sơn.

A. 1,2,3,4.

B. 2,3,4,1.

C. 1,3,2,4.

D. 3,2,4,1.

Câu 20 . Văn kiện nào tiếp sau này được coi như là bản Tuyên ngôn độc lập thứ nhất của VN.

A. Nam quốc sơn hà .

B. Bình Ngô đại cáo.

C. Hịch tướng sĩ.

D. Phú sông Bạch Đằng.

Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu 1. (4.0đ) trình diễn những nét chính về trào lưu nông dân Tây Sơn. Theo em, trào lưu nông dân Tây Sơn đã có những công lao gì đối với lịch sử dân tộc?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

I. Trắc nghiệm

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đ.án

D

D

C

A

B

B

B

A

C

A

B

D

C

D

B

C

C

B

B

B

II. Tự luận

Câu 1. 4,0 điểm

– Đến giữa thế kỷ XVIII, chính sách phong kiến Đàng Ngoài, và Đàng Trong khủng khoảng sâu sắc, nhân dân cực khổ, có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra…

– Năm 1771, một trào lưu khởi nghĩa nông dân nổ ra ở ấp Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo…

– Sau nhiều năm chiến đấu nghĩa quân đánh đổ chúa Nguyễn làm chủ vùng đất từ Quảng Nam trở vào.

– Một nhiệm vụ mới được đưa ra, tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo vương quốc…

– Trong những năm 1786 – 1788 , trào lưu Tây Sơn lần lượt đánh đổ hai tập đoàn lớn phong kiến Lê, Trịnh làm chủ toàn bộ vương quốc. Sự nghiệp thống nhất vương quốc bước đầu được hoàn thành.

– Công lao của trào lưu nông dân Tây Sơn

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Và vận dụng cao Cộng

1. những vương quốc cổ đại trên vương quốc Việt Nam

Hiểu được cơ sở hình thành nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 1

Số điểm:4

100%

Số câu: 1

4 điểm = 40%

2. Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ tk IITCN đến đầu tk X)

trình diễn được những chính sách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta về kinh tế và văn hóa.

Nhận xét được cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong giai đoạn Bắc thuộc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 4

100%

Số câu: 1

Số điểm: 2

100%

Số câu:1;1

4;2 điểm = 40%;20%

3. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong những thế kỉ X – XV

trình diễn được sự phát triển của tư tưởng, tôn giáo trong những thế kỉ X-XV.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 4

100%

Số câu: 1

4 điểm = 40%

3. trào lưu Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất vương quốc, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Hiểu được những chính sách của vua Quang Trung sau khi lên ngôi Hoàng đế.

Đánh giá được những đóng góp của trào lưu Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 4

100%

Số câu:1

Số điểm:2

100%

Số câu:1;1

4;2 điểm= 40%;20%

Tổng số câu Tổng số điểm

Tỉ lệ

Số câu 1;1

Số điểm: 4;4

40%

Số câu 1;1

Số điểm: 4;4

40%

Số câu 1;1

Số điểm: 2;2

20 %

Số câu 3

Số điểm:10 100%

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

Câu 1: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở nào? (4đ)

Câu 2: trình diễn những chính sách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta về kinh tế và văn hóa. (4đ)

Câu 3: trào lưu Tây Sơn đã có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc Việt Nam? (2đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 10

TT Hướng dẫn chấm Biểu điểm

Câu 1

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở nào?

4 đ

– Kinh tế:

+ Đầu thiên niên kỷ I TCN cư dân văn hóa đã biết sử dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu biết sử dụng công cụ sắt.

+ Nông nghiệp trồng lúa nước với việc dùng cày và sức kéo khá phổ biến.

+ Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

– Xã hội:

+ Sự phân hóa giàu nghèo càng rõ rệt.

+ Tổ chức xã hội: Công xã thị tộc giải thể, công xã nông thôn và gia đình phụ hệ ra mắt.

– Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đưa ra những yêu cầu mới: Trị thủy, chống giặc ngoại xâm.

→ Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ra mắt.

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

1 đ

0.5đ

Câu 2

trình diễn những chính sách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta về kinh tế và văn hóa. (4đ)

4 đ

*Kinh tế:

– Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp đối với nhân dân ta:

+ Bắt nộp những thứ lâm thổ sản quý.

+ Cướp ruộng đất lập đồn điền.

+ Nắm độc quyền “muối và sắt”.

→ Nhằm hạn chế sự phát triển sản xuất, duy trì sự nghèo nàn, lỗi thời.

*Văn hóa:

– Mở trường dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo vào Việt Nam.

– Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán.

– Đưa người Hán ở lẫn với người Việt.

– Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

→ Nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam.

Câu 3

trào lưu Tây Sơn đã có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc Việt Nam?

– Lật đổ những tập đoàn lớn phong kiến Nguyễn, Lê-Trịnh.

– Bước đầu thống nhất vương quốc về mặt lãnh thổ.

– thắng lợi quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

– Xây dựng một vương triều mới, tiến bộ.

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

…………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *