Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng 8 tuần học kì 2.

Qua đó giúp những bạn ôn tập thật tốt kiến thức và kỹ năng, cũng như kỹ năng giải đề của tôi, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa học kì 2. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng Dowload.vn xem thêm và tải tài liệu tại đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10

  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 – Đề 1
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 – Đề 2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 – Đề 1

SỞ GDvàamp;ĐT …….

TRƯỜNG THPT…….

________________

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2.

NĂM HỌC 2020 2021

Môn: Hóa học – Lớp 10.

Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 9, Tự luận 4.

(Không kể thời gian phát đề).

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Phát biểu không chính xác là:

A. Trong toàn bộ những hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1.

B. Trong toàn bộ những hợp chất, những halgen chỉ có số oxi hoá -1.

C. Tính oxi hoá của những halogen giảm dần từ flo đến iot.

D. Trong những hợp chất với hidro và kim loại, những halogen luôn thể hiện số oxi hoá -1.

Câu 2: Cho những mệnh đề dưới đây:

1. những halogen ( F, Cl, Br, I ) có số oxi hoá từ -1 đến +7.

2. Flo là chất chỉ có tính oxi hoá

3. F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl.

4. Tính axit của những hợp chất với hiđro của những halogen tăng theo theo thứ tự : HF, HCl, HBr, HI.

những mệnh luôn đúng là:

A. (1), (2), (3)

B. (2), (3)

C. (2), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 3: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có những chất:

A. Cl2, H2O

B. HCl, HClO

C. HCl, HClO, H2O

D. Cl2, HCl, HClO, H2O

Câu 4: Tổng hệ số ( những số nguyên, tối giản ) của toàn bộ những chất trong phương trình phản ứng giữa MnO2 với dunh dịch HCl đặc là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong những bình làm bằng

A. Nhựa

B. Kim loại

C. Thuỷ tinh

D. Gốm sứ

Câu 6: Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr vào dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. red color

B. Màu xanh

C. Không đổi màu

D. red color sau đó mất màu

Câu 7: Cho 1 lượng dư dung dịch AgNO3 dư tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,02M và NaCl 0,2M. trọng lượng kết tủa thu được là:

A. 0,252g

B. 28,7 g

C. 3,122g

D. 2,87g

Câu 8: Axit HCl không phản ứng với dãy những chất nào tiếp trong tương lai?

A. NaOH, FeO, CaCO3

B. MnO2, Na2CO3, Zn

C. Ba(OH)2, Al, AgNO3

D. NaOH, CuO, Cu

Câu 9: Trong số những hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất?

A. HF

B. HBr

C. HCl

D. HI

Phần II: Tự luận ( 7 điểm).

Câu 1: ( 2 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt những dung dịch không màu sau:

NaOH, HCl, NaCl, NaNO3, NaBr

Câu 2: ( 2 điểm) Viết phương trình phản ứng triển khai dãy biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có):

KMnO4 → Cl2 → NaCl → Cl2 → Br2 → I2

Câu 3: ( 2 điểm) Cho 11,1 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6% thu được 6,72 lít khí H2 ( đktc).

a) Tính thành phần phần trăm trọng lượng những kim loại trong hỗn hợp trên.

b) Tính nồng độ phần trăm những muối trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 4: ( 1 điểm) Cho a gam dung dịch HCl C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na dư và K dư, thấy trọng lượng H2 bay ra là 0,05a gam.Tìm C%.

Biết: Al( M = 27) Fe( M = 56 ) H( M = 1) Cl( M = 35,5)

Lưu ý: học viên không được sử dụng bảng tuần hoàn hoá học .

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 – Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khí nào tiếp trong tương lai có mùi trứng thối:

A. O2

B. SO2

C. H2S

D. CO2

Câu 2: Có những pứ hoá học Cl2+2NaBr®2NaCl+Br2 (1) Br2+2NaI®2NaBr+I2 (2). Từ 2 pứ này rút ra nhận xét

A. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom

B. Brom có tính oxi hoá mạnh hơn iot

C. Iot có tính oxi hoá mạnh hơn brom,brom có tính oxi hoá mạnh hơn clo

D. Clo oxi hoá được ion Br,brom oxi hoá được ion I

Hãy cho biết nhận xét nào không đúng?

Câu 3: Dãy đơn chất nào tiếp trong tương lai vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử :

A. Cl2, O3, S

B. Br2, O2, Ca

C. Na, F2, S

D. S, Cl2, Br2

Câu 4: Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:

A. Vẩn đục màu đen

B. Vẩn đục màu vàng

C. Cháy

D. không tồn tại hiện tượng gì

Câu 5: Khi cho khí clo vào dung dịch chứa KOH đậm đặc có dư và đun nóng thì dung dịch thu được gồm

A. KCl,KOH dư

B. KCl,KClO3,KOHdư

C. KCl,KClO,KOHdư

D. KClO3, KOH dư

Câu 6: Phản ứng: 2Ag + O3 -> Ag2O + O2 . Phản ứng này chứng tỏ điều gì:

A. Ag là chất khử.

B. Oxi có tính oxi hóa mạnh hơn ozon

C. Ozon là chất oxi hóa

D. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm khí oxi hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và hoàn toàn có thể được thu bằng phương pháp đẩy nước hay đẩy không khí:

Trong những hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:

A. 1và 2.

B. 2 và 3.

C. 1 và 3.

D. 3 và 4.

Câu 8: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và hoàn toàn có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là

A. NH3.

B. CO2.

C. SO2.

D. O3.

Câu 9: Phản ứng nào tiếp trong tương lai được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp ?

A. 2NaCl → Na + Cl2

B. 2NaCl + 2H2O–(đf có mn)→H2+2NaOH + Cl2

C. MnO2+ 4HCl(đ) → MnCl2+ Cl2 +2H2O

D. F2+ 2NaCl→ NaF + Cl2

Câu 10: Có dung dịch muối NaCl bị lẫn tạp chất NaBr và NaI. hoàn toàn có thể dùng chất nào trong những chất dưới đâyđể làm sạch dung dịch muối NaCl ?

A. Khí clo

B. Khí oxi

C. Khí HCl

D. Khí flo

Câu 11: Sục khí H2S vào dung dịch nào sẽ không tạo thành kết tủa

A. Ca(OH)2

B. CuSO4

C. AgNO3

D. Pb(NO3)2

Câu 12: Để phân biệt SO2 và CO2 người ta thường dùng thuốc thử nào?

A. Nước vôi trong

B. Nước clo.

C. Dung dịch brom.

D. Hồ tinh bột.

Câu 13: Dãy những dung dịch sau có tính axit giảm dần là:

a. H2Svàgt; H2CO3 > HCl

B. HCl > H2CO3 > H2S

c. HCl > H2Svàgt; H2CO3

D. H2Svàgt; HClvàgt; H2CO3

Câu 14: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử oxi là

A.2s12p4

B.2s22p6

C.3s23p4

D.2s22p4

Câu 15: Cho phản ứng hóa học : H2S + 4Cl2 + 4H2O -> 8HCl + H2SO4. Câu nào tiếp trong tương lai diễn tả đúng tính chất của phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2là chất khử

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử

D. H2S là chất khử, Cl2là chất oxi hóa.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Al, Mg và Zn bằng khí O2 (vừa đủ), thu được 12,1 gam oxit. Thể tích oxi tham gia phản ứng là (đo đktc).

A. 6,72 lít.

B. 4,48 lít.

C. 2,24 lít.

D. 5,6 lít.

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *