Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng giữa kì 2 môn GDCD 7. Giúp những em học viên lớp 7 ôn tập thật tốt kỹ năng, cũng như kỹ năng giải đề của tôi, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa học kì 2.

Đồng thời cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa kì 2 cho học viên của tôi. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết đề thi, mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 – Đề 1
  • Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD
  • Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD
 • Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 – Đề 2
  • Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 
  • Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD

Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Vận dụng thấp Vận dụng cao
TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL

Sống và làm việc có kế hoạch

Biết được biểu lộ sống và làm việc có kế hoạch( c1)

Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch, tác dụng của sống và làm việc có kế hoạch(c5)

câu:

điểm:

%

1

0, 25

1

1

2

1,25

12,5%

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Nhận biết được nội dung cơ bản thuộc những nhóm quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ em(c4)

Hiểu được bổn phận của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, nhà nước, xã hội đối với trẻ em(c8)

câu:

điểm:

%

1

0,25

1

2

2

2,25

22,5%

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nhận biết được hành vi bảo về môi trường và tài nguyên thiên nhiên

(c2,3)

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc cuả việc bảo vệ môi trường và TNTN (c6)

câu:

điểm:

%

2

0,5

1

1

3

1,5

15%

Bảo vệ di sản văn hóa

Nêu được thế nào là di sản văn hóa, đặc trưng loại hình văn hóa phi vật thể

Nhận diện những loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương.

(c9 ý a)

Liên hệ thực tiễn cách bảo tồn, bảo về và phát huy những di sản văn hóa ở địa phương (c9 ý b)

câu:

điểm:

%

1 (c7)

2

1

2

1

1

2

5

50%

T. số câu:

T.S.điểm:

Tỉ lệ %:

5

3

30

3

4

40

1

3

30

9

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý em cho là đúng nhất.

Câu 1: (0,25 điểm) Ý kiến đúng về “sống và làm việc có kế hoạch”:

1. Việc làm đến đâu biết đến đó vì chỉ rất có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày hàng tuần không thể xây dựng kế hoạch cả đời.

2. Làm việc có kế hoạch giúp ta chủ động, không bỏ sót việc gì và làm được nhiều việc

3. Biết cân đối thời gian học và chơi. Khi đã có kế hoạch học tập và làm việc, phải quyết tâm triển khai đúng

4. Vừa học vừa chơi cho thỏa thích, hích thì làm dở thì bỏ.

5. Làm việc theo kế hoạch chỉ tốn thời gian, vậy nên thay cho xây dụng kế hoạc ta hãy dành thời gian cho công việc khác.

A. 1, 2

B. 1, 3

C. 2, 3

D. 3,4,5

Câu 2: (0,25 điểm) Hành động nào là bảo vệ môi trường?

A. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định

B. Trồng cây xanh.

C. Không sử dụng túi nilong.

D. Cả A,B,C

Câu 3: ( 0,25 điểm) Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người rất có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là?

A. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Tự nhiên

B. Thiên nhiên.

D. Môi trường

Câu 4: (0,25 điểm) “ Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự” Nội dung trên thuộc về nhóm quyền nào?

A. Quyền được chăm sóc

B. Quyền được giáo dục

C. Quyền được bảo vệ

D. Quyền được sống chung với ba mẹ

Câu 5 ( 1 điểm) nối cột A tương ứng với cột B để hoàn thành nội dung sau:

A Nối ý B

1. Sống và làm việc có kế hoạch là…

1…

A. và biết điều chỉnh khi rất cần thiết

2. Kế hoạch sống và làm việc phái đảm bảo

2…..

B. Vì lợi ích mười năm thì trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

3. nên biết làm việc có kế hoạch…

3…..

C. Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức và đạt kết quả cao

4. Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta….

4…..

D. Cân đối những nhiệm vụ rèn luyện hoạc tập lao động hoạt động…

E. Biết xác định nhiệm vụ sắp xếp những cộng việc hằng ngày hàng tuần hợp lí

Câu 6: (1 điểm) Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống sao cho đúng

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ (1)……… trong lành sạch đẹp, đảm bảo sự cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường; ngăn chặn, khắc phục (2)…..xấu do con người và thiên nhiên gây ra; Khai thác, sử dụng (3)………………… nguồn tài nguyên, (4)………………… tài nguyên thiên nhiên.

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm). Di sản văn hóa là gì? Nêu đặc trưng của loại hình di sản văn hóa phi vật thể?

Câu 8 (2 điểm). Trẻ em Việt Nam được hưởng những quyền lợi về bảo vệ, chăm sóc. giáo dục. Vậy trẻ em phải có bổn phận gì? Gia đình, Nhà nước,và xã hội có trách nhiệm ra sao đối với trẻ em?

Câu 9 (3 điểm):

1) Em hãy chỉ ra những loại hình văn hóa thuộc văn hóa vật thể và Phi vật thể ở địa phương?

2) Em sẽ làm gì để duy trì bảo vệ và phát huy những loại hình di sản văn hóa vật thể và Phi vật thể ở địa phương?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD

Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu Đáp án đúng
1 C
2 D
3 A
4 C
5 1 – E 2 – D 3 – A 4 – C
6 1. cho môi trường 2. những hậu quả 3. hợp lí 4. tiết kiệm nguồn

Phần II. Tự Luận ( 7 điểm )

Câu

Đáp án

Điểm

7

2 điểm

* Di sản văn hóa: gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

* Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trịch lịch sử văn hóa khoa học, được lưu trữ bằng trí nhớ, chữ viết được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và những hình thức lưu trữ, lưu truyền khác gồm có tiếng nói, chữ viết , tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn sướng dân gian……

1

1

8

2 điểm

* Bổn phận của trẻ em: ( 1 điểm )

– Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN

– Tôn trọng pháp lý, tôn trọng tài sản của người khác

– Yêu quý, kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn. Chăm chỉ học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.

– Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, và dùng những chất kích thích có hại cho sức khỏe.

* Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội. ( 1 điểm)

– Cha mẹ hoặc người đỡ đàu là người trước tiên phụ trách về sự việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.

– Nhà nước, xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc giáo dục, và bỗi dưỡng những em trở thành người công dân có ích cho xã hội.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

9

3 điểm

1. những loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương:

Văn hóa vật thể

Văn hóa phi vật thể

– Điểm du lịch sinh thái: Thác Bản Ba, Thác Mơ, sối khoáng mỹ lâm, hồ thủy điện Na Hang.

– Di tích lịch sử: Kim Bình, cây Đa Tân Trào, Nha Công An, thắng lợi Cầu Cả,..

– Hát then, lễ cấp sắc của dân tộc Dao,Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn Hồng Quang – Lâm Bình. Lễ hội Lồng Tồng huyện Chiêm Hóa…

2. Liên hệ bản thân :

– Giữ gìn sạch đẹp những di sản văn hoá ở địa phương.

– Đi thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử.

– Không vứt rác bừa bãi.

– Tố giác kẻ gian ăn cắp những cổ vật, di vật, …

– Chống mê tín dị đoan.

– Tham gia những lễ hội truyền thống.

2

1

Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7 – Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 7

Sở GDvàamp;ĐT ………..

Trường THCS…………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2020 – 2021 Môn: GDCD 7

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em cho là đúng nhất.

Câu 1: Làm việc có kế hoạch giúp cho chúng ta triển khai được điều nào sao đây?

A. Lãng phí thời gian

B. Lúng túng, bị động trong công việc

C. Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức

D. Không đem lại lợi ích gì

Câu 2: Khi có kế hoạch, để kế hoạch trở thành hiện thực người ta cần những điều gì tiếp về sau?

A. Quyết tâm vượt khó

B. Kiên trì sáng tạo

C. Chủ động triển khai kế hoạch đạt kết quả cao

D. Cả A, B, C đúng.

Câu 3: Trẻ em có những quyền cụ thể nào tiếp về sau trong việc được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục?

A. Quyền được bảo vệ

B. Quyền được chăm sóc

C. Quyền được giáo dục

D. Cả A, B, C đúng

Câu 4: Việc làm nào tiếp về sau không vi phạm đến quyền trẻ em?

A. Bắt trẻ em nghỉ học để đi tìm sống

B. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.

C. Đánh đập, hành hạ trẻ em

D. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.

Câu 5: Ngày môi trường toàn cầu là ngày nào tiếp về sau?

A. Ngày 6 – 5.

B. Ngày 5 – 6.

C. Ngày 16 – 5.

D. Ngày 15 – 6.

Câu 6: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là việc làm:

A. Cấp bách.

B. Xã hội.

C. rất cần thiết.

D. vương quốc.

Câu 7: Di sản văn hóa. Theo em gồm mấy loại?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 8: Hành vi nào tiếp về sau vẫn chưa đúng với giữ gìn văn hóa

A. Tự do vận chuyển di vật, cổ vật ra quốc tế

B. Tổ chức tham quan di tích lịch sử

C. Thi tìm hiểu di tích lịch sử

D. Cả A, B, C đúng.

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 1: Nêu một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em? (3,0 điểm)

Câu 2: Thế nào là di sản văn hóa? Có mấy loại di sản văn hóa? Đó là những loại nào? Kể tên một số di sản văn hóa thế giớ ở việt nam mà em biết? (3,0 điểm)

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn GDCD

I. Trắc nghiệm:

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D D B B A B A

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

* Quyền được bảo vệ:

– Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Được nhà nước và xã hội tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm.

– Ví dụ: Không làm khai sinh cho trẻ mới sinh, bỏ rơi trẻ, đánh đập, hành hạ hay bắt trẻ em phải làm việc quá sức, lợi dụng trẻ để làm việc phi pháp -> Đều được coi là những hành vi vi phạm (xâm phạm) đến quyền trẻ em.

* Quyền được chăm sóc:

– Trẻ em được chăm sóc và nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ.

– Được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của những thành viên trong gia đình.

– Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị và phục hồi tác dụng.

– Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước xã hội tổ chức chăm sóc nuôi dạy.

* Quyền được giáo dục:

– Trẻ em có quyền được học tập được dạy dỗ, được vui chơi giải trí, tham gia vào những hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao.

Câu 2: (3,0 điểm)

* Di sản văn hoá đó là sản phẩm tinh thần hoặc vật chất, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

* Một số di sản văn hóa tiêu biểu: Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An,Thánh Địa Mĩ Sơn,Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha….

……………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *