18 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 có cả bảng ma trận và đáp án kèm theo sẽ giúp những em học viên lớp 5 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Với 18 đề thi môn Toán này, thầy cô còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, ra đề thi cho học viên của tớ. Còn quý phụ huynh hoàn toàn có thể hướng dẫn con em mình ôn tập nhằm củng cố kỹ năng môn Toán thật tốt. Vậy mời thầy cô, phụ huynh và những em học viên cùng tải về và tìm hiểu thêm:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

  • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 1
  • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

Mạch kỹ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2     1         2 1
Câu số 1,2     8            
Số điểm 1     2         1 2
Đại lượng Số câu     1           1  
Câu số     7              
Số điểm     1           1  
Hình học Số câu     1   1 1     2 1
Câu số     3   5 9        
Số điểm     0,5   1 2     1,5 2
Giải toán có lời văn Số câu         2     1 2 1
Câu số         4; 6     10    
Số điểm         1,5     1 1,5 1
Tổng Số câu 2   2 1 3 1   1 7 3
Số điểm 1   1,5 2 2,5 2   1 5 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

PHÒNG GD & ĐT………….

Trường Tiểu học…………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2020 – 2021
Môn Toán – Lớp 5
(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu reply đúng cho những câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: Trong số thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 45%
B. 4,5%
C. 450%
D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình tròn có đường kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2
B. 62,8 cm2
C. 314 cm2
D. 125,6 cm2

Câu 4: Một lớp học có 30 học viên, Trong số đó có 12 học viên nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học viên nữ và số học viên của lớp đó là:

A. 250%
B. 40%
C. 66,7%
D. 150%

Câu 5: Diện tích thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 20 m; 15 m, chiều cao là 10m là:

A. 350 m2
B. 175
C. 3000 m2
D. 175 m2

Câu 6: Một xe máy đi quãng đường 90 km mất 2 giờ 30 phút. tốc độ xe máy đó là:

A. 36 km/giờ
B. 40 km/giờ
C. 45 km/giờ
D.225 km/giờ

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 giờ 45 phút = …………… giờ
b) 8 tấn 5 kg = ………………….kg
c) 9m2 5dm2 = ……………….. m2
d) 25m3 24dm3 = ………………..m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 – 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng, biết rằng diện tích những ô cửa là 10,5 m2. Hãy tính diện tích cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: Khi nhân một số với 3,5, một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5. Tìm tích đúng? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A C B D A
0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm

Câu 7: ( 1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm

a) 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ
b) 8 tấn 5 kg = 8005 kg
c) 9m25dm2 = 9,05 m2
d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: ( 2 điểm) Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 755,05
b) 16,35
c) 96,20
d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích xung quanh căn phòng là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích trần nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích cần sơn là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khi nhân một số với 3,5, một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột nên:

Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số thứ nhất.

Tích riêng thứ hai bằng 0,3 lần thừa số thứ nhất. 0,25 điểm

Tích sai gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần thừa số thứ nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã bị giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần thừa số thứ nhất.)

Thừa số thứ nhất là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 2

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – KHỐI 5 – ĐỀ I

Mạch kỹ năng,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Số tự nhiên, phân số, hỗn số, Số thập phân, tỉ số phần trăm

Số câu

2

1

1

         

3

1

Số điểm

1

2

0,5

         

1,5

2

Đại lượng độ dài, trọng lượng, diện tích, thể tích, thời gian

Số câu

   

1

     

1

 

2

 

Số điểm

   

1

     

1

 

2

 

Chu vi, diện tích, thể tích những hình thang, hình tam giác, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Số câu

       

1

     

1

 

Số điểm

       

1

     

1

 

Giải bài toán về chuyển động đều; bài toán có liên quan đến những phép tính với số đo thời gian, bài toán về tỉ số phần trăm (Tổng-Hiệu ; Tổng-Tỉ ; Hiệu – tỉ ; ít nhiều hơn nữa)

Số câu

   

2

   

1

   

2

1

Số điểm

   

1,5

   

2

   

1,5

2

Tổng

Số câu

2

1

4

 

1

1

1

 

8

2

Số điểm

1

2

3

 

1

2

1

 

6

4

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – KHỐI 5
CUỐI HỌC KỲ II

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng

1

Số tự nhiên, phân số, hỗn số, Số thập phân, tỉ số phần trăm

Số câu

 

3

2

     

Câu số

Câu 1;4

Bài 1

câu 3;5

     

2

Đại lượng độ dài, trọng lượng, diện tích, thể tích, thời gian

 

Số câu

 

 

1

 

1

 

Câu số

 

Câu 8

 

Câu 7

 

3

Chu vi, diện tích, thể tích những hình thang, hình tam giác, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Số câu

 

   

1

   

Số câu

 

   

Câu 6

   

4

Giải bài toán về chuyển động đều; bài toán có liên quan đến những phép tính với số đo thời gian, bài toán về tỉ số phần trăm (Tổng-Hiệu ; Tổng-Tỉ ; Hiệu – tỉ ; ít nhiều hơn nữa)

 

Số câu

 

 

1

1

   

 

Câu số

 

 

Câu 2

Bài 2

   

Tổng số câu

 

3

4

2

1

10

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm. (Câu 1; 2; 3; 4; 5; 7).

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu ?

a. 7 giờ 30 phút b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

a. không tồn tại số nào b. 1 số c. 9 số d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 viết thành số thập phân là:

a. 3,90 b. 3,09 c.3,9100 d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là :

a. 0,8 b. 8 c. 80 d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22

Câu 7. (1 điểm) Trong những tốc độ sau, tốc độ nào lớn nhất?

a. 810m/phút b. 0,78km/phút d. 12,5m/giây d.48km/giờ

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2 b. 0,2 kg = …… g

c.5628 dm3 = ……m3 d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 – 128,82

c. 3,17 x 4,5 d. 52,08 :4,2

Bài 2. (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với tốc độ 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) đáp án a

Câu 3. ( 0,5 điểm) đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) đáp án b

Câu 5. (1 điểm) đáp án c

Câu 6. (1 điểm)

a. Đ

b. S

c. S

d. Đ

Câu 6. (1 điểm) đáp án c

Câu 7. (1 điểm) đáp án a

Câu 8. (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2= 4800 cm2
b. 0,2 kg = 200 g
c. 5628 dm3= 5,628 m3
d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89 b. 238,39 c. 14,265 d. 12,4

Bài 2: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau cách A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

c) 108 km

Mời những bạn tải về để xem chi tiết tài liệu

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *